5 direkte Treffer gefunden für: anlık


50 indirekte Treffer gefunden für: anlık

Deutsch Türkisch
die Augenblicksphase {sub} {f} anlık safha
die Augenblickssache {sub} {f} anlık şey
der Augenblickswert {sub} {m} anlık değer
der Augenblickwert {sub} {m} anlık değer
der Black-out {sub} {m} anlık bilinç kararması
das Black-out {sub} {n} anlık bilinç kararması
der Blackout {sub} {m} anlık bilinç kararması
die Blackouts {sub} {pl} anlık bilinç kararmaları
ich hab` aus dem Bauch heraus reagiert anlık reaksiyon gösterdim
instantane Herzschlagregistrierung {sub} {f} anlık kalp atışı kaydı
die Intellektualisierung {sub} {f} anlıklama
der intellektualismus {sub} {m} anlıkçılık
der Kurzzeitfehler {sub} {m} anlık hata
die Kurzzeitfähigkeit {sub} {f} anlık yetenek
das Kurzzeitgedächtnis {sub} {n} anlık bellek
die Laune {sub} {f} anlık ruhsal durum
der Mentalismus {sub} {m} anlıkçılık
der Mentalist {sub} {m} anlıkçı
das Minutengedächtnis {sub} {n} anlık bellek
die Momentanbeschleunigung {sub} {f} anlık ivme
die Momentanleistung {sub} {f} anlık güç
der Momentanpol {sub} {m} [Kinematik] anlık dönüş merkezi
der Momentanwert {sub} {m} anlık değer
Momentanwert der abgegebenen Leistung {sub} {m} anlık çıkan güç değeri
Momentanwert der aufgenommenen Leistung {sub} {m} anlık giren güç değeri
Momentanwert der Leistung {sub} {m} anlık güç değeri
die Momentlautstärke {sub} {f} anlık ses yüksekliği
unmittelbares Gedächtnis {sub} {n} anlık bellek
aalglatte Art {sub} {f} kayganlık
Abenddämmerungs- alaca karanlık
der Absatz {sub} {m} merdivendeki düz sahanlık
absichtliche Verschwendung {sub} {f} bilerek savurganlık
die Abstammung {sub} {f} soydanlık
abstoßende Angewohnheit {sub} {f} tiksindirici alışkanlık
die Absturztreppe {sub} {f} yükseklik farkı olan yerlerde yapılan sahanlık
die Adhäsivität {sub} {f} yapışkanlık
die Adipositas {sub} {f} şişmanlık
affektierte Angewohnheit {sub} {f} yapmacık alışkanlık
der Agentendienst {sub} {m} ajanlık
das Agentenwesen {sub} {n} ajanlık
die Aggresivität {sub} {f} saldırganlık
die Aggression {sub} {f} [Psychologisch] saldırganlık
die Aggression {sub} {f} saldırganlık
die Aggressivität {sub} {f} [Psychologisch] saldırganlık
die Aggressivität {sub} {f} saldırganlık
alle Menschen insanlık
alles in Butter her şey güllük gülistanlık
alles ist in Butter [figürlich] güllük gülistanlık
alles ist in Butter güllük gülistanlık
die Alltäglichkeit {sub} {f} sıradanlık
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu