4 direkte Treffer gefunden für: anerkannt


36 indirekte Treffer gefunden für: anerkannt

Deutsch Türkisch
anerkannt werden {v} tanınmak
anerkannte Berufskrankheit {sub} {f} tanınmış meslek hastalığı
anerkannte Forderung {sub} {f} tanınan talep
anerkannte Händler {sub} {pl} tanınmış tüccarlar
anerkannte Institution {sub} {f} tanınan kuruluş
anerkannte Norm {sub} {f} tanınan norm
anerkannte Normen {sub} {pl} tanınan normlar
anerkannte Regel der Technik {sub} {f} tekniğin tanınan kuralı
anerkannte Schule {sub} {f} tanınan okul
anerkannte Tatsache {sub} {f} tanınan gercek
anerkannte Theorie {sub} {f} tanınan teori
anerkannte Wahrheit {sub} {f} tanınan gerçek
anerkannter Altersruhegeldanspruch {sub} {m} tanınan yaşlılık aylığı talebi
anerkannter Anspruch {sub} {m} tanınmış hak
anerkannter Anspruch {sub} {m} tanınmış talep
anerkannter Beleg {sub} {m} geçerli makbuz
anerkannter Händler {sub} {m} tanınmış tüccarlar
anerkanntermaßen {adv} herkesçe kabul edildiği gibi
anerkannterweise herkesçe kabul edildiği üzere
anerkanntes Verfahren {sub} {n} tanınan metot
anerkanntes Zahlungsmittel {sub} {n} geçerli para birimi
allgemein anerkannt genel kabul görmüş
amtlich anerkannt resmen onaylı
behördlich anerkannt {adj} resmen belgeli
Der Unfallgegner hat seine Schuld anerkannt karşı taraf kazada suçlu olduğunu itiraf etti
in der Industrie anerkannt endüstride tanınır
international anerkannt uluslararası tanınan
nicht anerkannt tanınmamış
nichtanerkannt tanınmadı
offiziell anerkannt resmen tanınmış
rechtlich anerkannt hukuken tanınmış
rechtlich anerkannt kanunen tanınmış
rechtlich anerkannt kanuni olarak tanınmış
rechtlich anerkannt hukuki olarak tanınmış
unanerkannt {adj} tanınmayan
weltweit anerkannt {adj} dünyaca kabullenilmiş
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu