12 direkte Treffer gefunden für: anderer


37 indirekte Treffer gefunden für: anderer

Deutsch Türkisch
anderer, andere, anderes başka
anderer Anlass {sub} {m} başka neden
anderer Ansicht sein {v} başka düşüncede olmak
anderer Beschluss {sub} {m} başka karar
anderer Geschmack {sub} {m} başka lezzet
anderer Leute {sub} {pl} başka insanlar
anderer Meinung sein {v} başka fikirde olmak
anderer Plan {sub} {m} başka plan
andererseits {adv} diğer taraftan
andererseits {adv} diğer yandan
andererseits {adv} öte yandan
die Amerikaauswanderer {sub} {pl} Amerika‚ya göç edenler
die Auswanderer {sub} {f} göçmen
der Auswanderer {sub} {m} giden göçmen
der Auswanderer {sub} {m} göçmen
der Auswanderer {sub} {m} muhacir
die Auswanderer {sub} {pl} göçmenler
dominikanischer Einwanderer {sub} {m} Dominik Cumhuriyeti göçmeni
dunkelhäutiger Einwanderer {sub} {m} esmer tenli göçmen
ein anderer bir başkası
der Einwanderer {sub} {m} [bir ülkeye giren] göçmen
der Einwanderer {sub} {m} gelen göçmen
der Einwanderer {sub} {m} yurt içine göç eden
die Einwanderer {sub} {pl} gelen göçmenler
illegaler Einwanderer {sub} {m} yasak göçmen
im Namen anderer baskasının adına
in den Augen anderer başkalrının gözünde
kein anderer başka hiç kimse
Missbilligung anderer {sub} {f} başkalarını kınama
mutmaßlicher Einwanderer {sub} {m} muhtemel göçmen
der Nichteinwanderer {sub} {m} göçmen olmayan
noch ein anderer bir başkası
noch ein anderer bir diğeri
der Rückwanderer {sub} {m} geri göç eden
der Rückwanderer {sub} {m} vatanına kesin dönüş yapan kişi
der Röckwanderer {sub} {m} geri dönüş
der Veränderer {sub} {m} değiştirici
0.001s