8 direkte Treffer gefunden für: amel


50 indirekte Treffer gefunden für: amel

Deutsch Türkisch
das Acetylcholinchlorid {sub} {n} ameliyatla genişlemiş gözbebeğini daraltma ilacı
der Adhäsionsileus {sub} {m} ameliyattan sonra bağırsak kapanması
ameilorieren {v} ameliyorasyon yapmak
die Amelie {sub} {f} ameli
die Amelie {sub} {f} yanlış konuşma alışkanlığı
die Amelioration {sub} {f} [Verbesserung bes. des Ackerbodens] ıslah
die Amelioration {sub} {f} ameliyorasyon
ameliorieren tarlayı ıslah etmek
das Amelkorn {sub} {n} kaplıca
das Amelkorn {sub} {n} kızılca buğday
amputieren {v} ameliyatla bir organı kesmek
amputieren {v} ameliyatla bir uzvu kesmek
Angina postoperativa {sub} {m} ameliyat sonrası boğaz iltihabı
die Anwendung {sub} {f} amelî
der Arbeiter {sub} {m} amele
der Arbeiterbund {sub} {m} ameleler birliği
die Arbeiterbörse {sub} {f} amele pazarı
der Arbeitsgang {sub} {m} ameliye
die Arbeitsgangfolge {sub} {f} ameliye sırası
die Arbeitsgangterminierung {sub} {f} ameliye zamanı belirleme
der Ausnüchterungsraum {sub} {m} ameliyatlı hastanın narkozun etkisinden kurtulması için beklediği oda
der Autoklav {sub} {m} [Med.] ameliyat aletlerini mikropsuzlaştırmak için basınçlı kazan
der Bauarbeiter {sub} {m} amele
die Bauarbeiterin {sub} {f} [weiblich] amele
Diarrhöe haben {v} amel olmak
Durchfall haben {v} amel olmak
Eine Operation ist notwendig ameliyat gerekli
der Eingriff {sub} {m} [Med.] ameliyat
der Eingriff {sub} {m} ameliyat
die Eingriffsmöglichkeit {sub} {f} ameliyat olasılığı
die Fensterungsoperation {sub} {f} [Fenestration] ameliyat anında organa ulaşımı sağlama
die Herzklappenfensterung {sub} {f} ameliyat anında kalp kapakçığına ulaşımı sağlama
die Hodenentfernung {sub} {f} ameliyatla haya alma
inoperabel [Med.] ameliyat edilemez
inoperabel [Med.] ameliyatı mümkün olmayan
die Inprozesskontrollen {sub} {pl} ameliye esnasında kontrol
die Inzision {sub} {f} ameliyatlı müdahale
die Inzisionsstelle {sub} {f} ameliyatlı müdahale yeri
die Kardioplegie {sub} {f} [künstliche Ruhigstellung des Herzens für Herzoperationen] ameliyat esnasında kalp atışlarını suni olarak durdurma
die Kardiotomie {sub} {f} [Operative Öffnung des Herzens] ameliyatla kalbi açma
die Kieferresektion {sub} {f} ameliyatla çene alınması
Kosten für operative Eingriffe {sub} {pl} ameliyat maliyeti
die Laryngostomie {sub} {f} ameliyatla gırtlak fistülü yerleştirme
die Laryngotomie {sub} {f} [operatives Öffnen des Kehlkopfs, Kehlkopfschnitt] ameliyatla gırtlağı açma
die Lungenteilresektion {sub} {f} ameliyatla akciğerin bir parçasını alma
man hat ihn in den Operationssaal gebracht ameliyathaneye götürüldü
die Mastektomie {sub} {f} ameliyatla memenin alınması
die Milzentfernung {sub} {f} ameliyatla dalağı alma
die Myektomie {sub} {f} ameliyatla kas alınması
nach der Operation ameliyattan sonra
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu