1 direkte Treffer gefunden für: alters

Deutsch Türkisch
alters epeydir

50 indirekte Treffer gefunden für: alters

Deutsch Türkisch
alters- yaşlılık-
der Altersabbu {sub} {m} yaşlılık çöküntüsü
altersabhängig {adj} yaslığa bağlı
altersabhängige Sterbeziffer {sub} {m} yaşlılığa bağlı ölüm sayısı
die Altersabschreibung {sub} {f} eskime amortismanı
der Altersabstand {sub} {m} yaş farkı
die Altersangabe {sub} {f} yaş bildirimi
die Altersarmut {sub} {f} yaşlılık yoksulluğu
der Altersaufbau {sub} {m} [Statistisch] nüfusun yaşlara göre dağılımı
der Altersaufbau {sub} {m} yaş yapısı
altersbedingt {adj} yaşlılıktan dolayı
altersbedingt {adj} yaşlılığa bağlı
altersbedingt Einkommensteuerfreigrenze {sub} {f} yaşlılığa bağlı vergi gelirinden muaf sınırı
altersbedingte Gedächtnislücke {sub} {f} yaşlılığa bağlı hafıza kopukluğu
Altersbedingte Makula-Degeneration {sub} {f} [AMD] yaşlılığa bağlı beyin dejenerasyonu
altersbedingte Makuladegeneration {sub} {f} yaşlılığa bağlı beyin dejenerasyonu
die Altersbegrenzung {sub} {f} yaş sınırlaması
Altersbegrenzung yaş sınırlaması
die Altersbeihilfe {sub} {f} [Sozialhilfe] yaşlılık yardımı
der Altersbereich {sub} {m} yaş konumu
altersbeschränkt yaş sınırı
die Altersbeschränkung {sub} {f} yaş sınırlama
die Altersbeschränkungen {sub} {pl} yaş sınırlamaları
die Altersbeschwerden {sub} {pl} yaşlılık şikayetleri
die Altersbeschwerden {sub} {pl} yaşlılık şikâyetleri
die Altersbestimmung {sub} {f} yaş belirleme
die Altersbestimmung {sub} {f} yaş tespiti
Altersbestimmung mit der radioaktiven Kohlenstoffmethode radyoaktifli karbon metoduyla yaş belirlemesi
die Altersbestimmungen {sub} {pl} yaş tespitleri
die Altersbestimmungstechnik {sub} {f} yaş tespit tekniği
die Altersbezüge {sub} {pl} emeklilik maaşları
das Altersbild {sub} {n} yaşlılık imgesi
der Altersblödsinn {sub} {m} bunaklık
der Altersblödsinn {sub} {m} bunama
der Altersbrand {sub} {m} [Med.] kangren
das Alterscheim {sub} {n} güçsüzler yurdu
Altersches Periodogramm {sub} {n} yaşlılık periyodik diyagramı
die Alterschirurgie {sub} {f} yaşlılıkta ameliyat
alterschwach ihtiyar
die Alterschwäche {sub} {f} ihtiyarlık
die Altersdebilität {sub} {f} yaşlılıktan ötürü unutkanlık
die Altersdemenz {sub} {f} senil demans
die Altersdemenz {sub} {f} yaşlılık bunaması
die Altersdemenz {sub} {f} yaşlılıktan ötürü bunaklık
die Altersdepression {sub} {f} [Psychologisch] yaşlılık çökkünlüğü
der Altersdiabetes {sub} {m} yaşlılık diyabeti
die Altersdifferenz {sub} {f} yaşlılık farkı
die Altersdiskriminierung {sub} {f} yaşlılık ayırımı
Altersdiskriminierungs- yaşlılık ayırımı
der Altersdurchschnitt {sub} {m} yaş ortalaması
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu