8 direkte Treffer gefunden für: altern


50 indirekte Treffer gefunden für: altern

Deutsch Türkisch
abwechselnd alternatif
Altern im Gehirn {sub} {n} beyinde yaşlanma
altern lassen {v} eskimeye bırakmak
Altern, künstliches - {sub} {n} suni eskimek
die Alternanz {sub} {f} ağaçların meyve veriminin seneden seneye farklılık göstermesi
die Alternanz {sub} {f} iki farklı durumun sürekli değişmesi
alternatieren {v} tahavvül etmek
die Alternation {sub} {f} anlaşma
die Alternation {sub} {f} değişiklik
alternativ {adj} almaşık
alternativ {adj} alternatif
alternativ {adj} başka
alternativ {adj} değişik
alternativ {adj} değişik olarak
alternativ {adj} diğer
alternativ {adj} iki seçenekli
alternativ {adj} seçene
alternativ {adj} seçenek
alternativ dazu buna alternatif
alternativ zu ...e\...a alternatif
Alternativ- alternatif-
das Alternativangebot {sub} {n} alternatif teklif
die Alternativbewegung {sub} {f} [Soziologisch] alternatif hareket
die Alternativbewegung {sub} {f} alternatif hareket
die Alternativbezeichnung {sub} {f} alternatif tanım
die Alternative {sub} {f} alternatif
die Alternative {sub} {f} seçenek
die Alternative {sub} {f} şık
alternative Abschreibung auf Vermögenswerte varlıkların alternatif amortismanı
alternative Anschrift {sub} {f} alternatif adres
alternative Beilegung von Rechtsstreitigkeiten hukuki davaları alternatif uzlaştırma
alternative Bestückung {sub} {f} alternatif donatım
alternative Bewertung {sub} {f} alternatif değerlendirme
alternative Brennstoffe {sub} {pl} alternatif yakıt maddeleri
alternative Energie {sub} {f} alternatif enerji
alternative Energiequelle {sub} {f} alternatif enerji kaynağı
alternative Energiequellen {sub} {pl} alternatif enerji kaynakları
alternative Energiequellen zum Öl {sub} {pl} petrole alternatif enerji kaynakları
alternative Energietechniken {sub} {pl} alternatif enerji teknikleri
alternative Entsorgungstechnologien {sub} {pl} alternatif enerji teknolojileri
alternative Entwicklung {sub} {f} alternatif gelişim
alternative Erzeugnisse {sub} {pl} alternatif mamüller
alternative Frage {sub} {f} alternatif soru
alternative Handelssysteme {sub} {pl} alternatif ticari sistemler
alternative Klassennummern {sub} {pl} alternatif sınıf numaraları
alternative Kommunikationsmittel {sub} {pl} alternatif iletişim araçları
alternative Konfliktlösungsmöglichkeiten zur Vermeidung eines Prozesses {sub} {pl} bir mahkemeden kaçınmak için alternatif anlaşmazlık çözüm olanakları
alternative Kosten {sub} {pl} [Wirtschaft] alternatif maliyet
alternative Kosten {sub} {pl} fırsat maliyeti
alternative Lösung {sub} {f} alternatif çözüm
0.002s