2 direkte Treffer gefunden für: altın

Deutsch Türkisch
das Gold {sub} {n} [kein Pl.: Au] altın
golden {adj} altın

50 indirekte Treffer gefunden für: altın

Deutsch Türkisch
Abgang von dem Goldstandard {sub} {m} altın standardını terk etme
die Akonuresis {sub} {f} altına işeme sorunu
Amerikan. Strohblume {sub} {f} [Gnaphalium polycephalum] Altınotu (Amerika)
Au [Kürzel von Gold] altının simgesi
auf eine Goldader stoßen altın damarına rastlamak
auf eine Goldgrube stoßen altın mahzenine rastlamak
auf Gold stoßen altına rastlamak
der Barren {sub} {m} altın veya gümüş külçe
Bestimmung des Goldpreises {sub} {f} altın fiyatını belirleme
betonend {adj} altını çizerek
das Bettnässen {sub} {n} altına etme
das Bettnässen {sub} {n} altını ıslatma
das Blattergold {sub} {n} altın varakası
die Blattgoldanreibmaschine {sub} {f} altın ovalama makinesi
die Blattgoldschlägerei {sub} {f} altın dökümhanesi
die Blüte {sub} {f} {ugs.} altın çağ
die Blüte {sub} {f} {ugs.} altın çağı
die Blütezeit {sub} {f} altın çağ
die Brechwurz {sub} {f} altınkökü
Buch mit goldenem Einband {sub} {n} altın ciltli kitap
das Chlorgold {sub} {n} altın klorid
d.U. [Kürzel von: der,die Unterzeichnete] altında imzası bulunan(lar)
darunten {adv} altında
darunter {adv} [Ort: bunun] altında
darunter [Richtung: bunun] altına
darunter bleiben {v} altında kalmak
darunter hervor altından
darunter liegen {v} altında durmak
darunter liegend altında yatan
darunter schreiben {v} altına yazmak
darunter setzen {v} altına koymak
daruntergehen {v} altına gitmek
daruntergeschrieben altında yazılı
die Daruntergeschriebene {sub} {f} altında yazılı olan
die Daruntergeschriebenen {sub} {pl} altında yazılı olan
darunterkommen {v} altına girmek
darunterkriechen {v} altında sürünmek
darunterlegen {v} altına koymak
darunterliegend {adj} altında duran
darunterliegende Bodenschicht {sub} {f} altındaki tabaka
daruntermischen {v} altına karıştırmak
darunterrühren {v} altını karıştırmak
das ist Gold wert altın değerinde
den Goldpreis bestimmen altın fiyatını saptamak
der goldene Mittelweg altın değerinde orta yol
der goldene Tempel altın tapınak
die goldene Regel anwenden altın kuralı uygulamak
Die Goldkinder altın çocuklar
Diode mit Goldanschlüssen {sub} {f} altınla irtibatlı diyot
die Dorade {sub} {f} altın uskumrusu
0.002s