Keine direkten Treffer gefunden für: alacakları

Deutsch Türkisch

35 indirekte Treffer gefunden für: alacakları

Deutsch Türkisch
Abschreibung von Forderungen alacakların amortismanı
Abtretung von Forderungen alacakların devir ve temlil
Außenstände eintreiben alacakları tahsil etmek
Beschlagnahme von Forderungen {sub} {f} alacakların haczi
Beschlagnahme von Forderungen {sub} {f} alacakların zaptı
die Debitorenabtretung {sub} {f} alacakların devri
die Debitorenausfälle {sub} {pl} alacakların kaybı
der Debitorenverkauf {sub} {m} alacakların satışı
Eintreiben von Außenständen {sub} {n} alacakların tahsili
das Factoring {sub} {n} alacakların devredilmesi veya satılması
Forderungen absichern {v} alacakları garanti altına almak
Forderungen abtreten {v} alacakları devretmek
Forderungen einziehen alacakları tahsil etmek
Forderungen pfänden {v} alacakları haczetmek
Forderungen zur Konkursmasse anmelden {v} alacakları iflas masasına bildirilmek
Forderungen übertragen {v} alacakları devretmek
die Forderungsabschreibung {sub} {f} alacakların amortismanı
der Forderungsausfall {sub} {m} alacakların kaybı
die Forderungsbevorschussung {sub} {f} alacakların finansmanı
das Forderungsinkasso {sub} {n} alacakların ahzukabzı
das Forderungsinkasso {sub} {n} alacakların tahsili
der Forderungsverkauf {sub} {m} alacakların başkasına satılması
der Forderungsverlust {sub} {m} alacakların kaybı
das Gläubigerverzug {sub} {n} alacakların direnmesi
Guthaben pfänden {v} alacakları haczetmek
Guthaben sperren {v} alacakları dondurmak
Inkasso von Außenständen {sub} {n} alacakların tahsili
die Aktivzinsen {sub} {pl} faiz alacakları
die Bankforderungen {sub} {pl} banka alacakları
die Geldforderungen {sub} {pl} para alacakları
die Kundenaußenstände {sub} {pl} tahsil olunmamış müşteri alacakları
die Kundendebitoren {sub} {pl} müşteri alacakları
die Kundenforderungen {sub} {pl} müşteri alacakları
die Masseforderungen {sub} {pl} [Wirtschaft] iflas masası alacakları
die Mietforderungen {sub} {f} kiradan alacakları
0.001s