17 direkte Treffer gefunden für: alacaklı


50 indirekte Treffer gefunden für: alacaklı

Deutsch Türkisch
Abkommen mit den Gläubigern {sub} {n} alacaklılarla anlaşma
Abtretung zu Gunsten der Gläubiger {sub} {f} alacaklılar lehine çekilme
die Aktivsalden {sub} {pl} alacaklı hesaplar
der Aktivsaldo {sub} {m} alacaklı hesap
der Annahmeverzug {sub} {m} alacaklının temerrüdü
Arrangement mit Gläubigern treffen alacaklılarla anlaşmak
Arrangement mit Gläubigern treffen alacaklılarla uzlaşmak
Auszahlung Gläubiger alacaklılara ödemede bulunma
Befriedigung Gläubiger {sub} {f} alacaklıları tatmin etme
der Bilanzüberschuss {sub} {m} alacaklı hesap
die Buchschuld {sub} {f} alacaklılar hesabı
die Buchschulden {sub} {pl} alacaklılar hesapları
die Einnahmeseite {sub} {f} alacaklı tarafı
forderungsberechtigt {adj} alacaklı hakkını haiz
Gläubiger abfinden {v} alacaklıları tatmin etmek
Gläubiger befriedigen {v} alacaklıları tatmin etmek
Gläubiger hat Rechte {sub} {m} alacaklının hakları var
Gläubiger zufriedenstellen {v} [alt] alacaklıları memnun etmek
Gläubiger zufrieden stellen {v} alacaklıları memnun etmek
die Gläubigeranfechtung {sub} {f} alacaklı itirazı
der Gläubigeranspruch {sub} {m} alacaklının hakkı
der Gläubigerausgleich {sub} {m} alacaklılarla uzlaşma
das Gläubigerkonto {sub} {n} alacaklı banka hesabı
das Gläubigerland {sub} {n} alacaklı ülke
die Gläubigerliste {sub} {f} alacaklılar listesi
die Gläubigermasse {sub} {f} alacaklılar heyeti
die Gläubigermehrheit {sub} {f} alacaklı çoğunluğu
die Gläubigerschaft {sub} {f} alacaklılar
der Gläubigerschutz {sub} {m} alacaklıların güvencesi
die Gläubigervereinigung {sub} {f} alacaklı birliği
der Gläubigervergleich {sub} {m} alacaklılarla uyuşma
die Gläubigerversammlung {sub} {f} alacaklılar toplanması
die Gläubigerversammlung {sub} {f} alacaklılar toplantısı
die Gläubigervertreter {sub} {pl} alacaklı temsilcisi
das Gläubigerverzeichnis {sub} {n} alacaklılar listesi
der Gläubigerverzicht {sub} {m} alacaklının vazgeçmesi
der Gläubigerverzug {sub} {m} alacaklının direnmesi
der Gläubigerverzug {sub} {m} alacaklının temerrüdü
der Gläubigervorrang {sub} {m} alacaklının önceliği
das Gläubigervorrecht {sub} {n} alacaklı öncelik hakkı
die Habenseite {sub} {f} alacaklı tarafı
der Habenzins {sub} {m} alacaklı faizi
die Habenzinsen {sub} {pl} alacaklı faizleri
die Konfusion {sub} {f} alacaklı ve borçlu sıfatının birleşmesi
Konkurseröffnungsantrag des Gläubigers alacaklının iflas talebi
das Kontokorrentbuch {sub} {n} alacaklı ve borçlu hesabı cari defteri
das Kreditkonto {sub} {n} [Wirtschaft] alacaklı hesap
die Kreditoren {sub} {pl} alacaklılar
die Kreditorenenabteilung {sub} {f} alacaklılar bölümü
die Kreditorenenbuchhaltung {sub} {f} alacaklılar muhasebesi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu