5 direkte Treffer gefunden für: alıntı


50 indirekte Treffer gefunden für: alıntı

Deutsch Türkisch
allegieren {v} alıntı yapmak
anführen {v} [führte an, hat angeführt] alıntı yapmak
die Anführung {sub} {f} alıntı yapma
die Anleihe {sub} {f} alıntı yapma
Ende des Zitats {sub} {n} alıntı sonu
entlehnt [er, sie, es~] alıntı yapıyor
entlehnte [er, sie, es~] alıntı yapmıştı
die Entlehnungen {sub} {pl} alıntılar
entnehmen {v} [Text] alıntı yapmak
entnehmend {adj} alıntı yapan
führte an [er, sie, es~] alıntı yapmıştı
die Kompilation {sub} {f} alıntı yapılarak yazılmış bilimsel değeri olmayan kitap
kompilieren {v} alıntılar yaparak kitap yazmak
das Lehnwort {sub} {n} alıntı kelime
die Lehnwörter {sub} {pl} alıntı kelimeler
das Stück {sub} {n} [Theater-] alıntı bölüm
das Zitat {sub} {n} alıntı yapma
die Zitate {sub} {pl} alıntılar
das Zitatenlexikon {sub} {n} alıntı lügatı
die Zitatenliste {sub} {f} alıntı listesi
die Zitatensammlung {sub} {f} alıntı toplama
das Zitatenwörterbuch {sub} {n} alıntı sözlüğü
das Zitatwörterbuch {sub} {n} alıntı sözlüğü
zitieren {v} [Belegstelle anführen] alıntılamak
zitieren {v} [zitierte, hat zitert] alıntı yapmak
zitierend {adj} alıntı yapan
zitierte Stelle {sub} {f} alıntı yapılan yer
die Zitierung {sub} {f} alıntı yapma
eine Entlehnung aus dem Türkischen Türkçe’den alıntı
das Erbe {sub} {n} kalıntı
der Fortbestand {sub} {m} kalıntı
geklaut {ugs.} çalıntı
gestohlen {adv} çalıntı
kurzes, prägnantes Zitat {sub} {n} kısa ve öz alıntı
das Nebenprodukt {sub} {n} kalıntı
das Plagiat {sub} {n} çalıntı
das Relikt {sub} {n} kalıntı
das Remanent {sub} {n} kalıntı
der Rest {sub} {m} kalıntı
das Rudiment {sub} {n} [Med.] kalıntı
der Rückstand {sub} {m} kalıntı
der Satz {sub} {m} [Grammatik] kalıntı
das Schaukeln {sub} {n} salıntı
die Schwenkung {sub} {f} salıntı
die Spur {sub} {f} kalıntı
das Stümpfchen {sub} {n} kalıntı
das Tageszitat {sub} {n} günlük alıntı
treffendes Zitat {sub} {n} isabetli alıntı
das Überbleibsel {sub} {n} kalıntı
der Überrest {sub} {m} kalıntı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu