27 direkte Treffer gefunden für: alıcı


50 indirekte Treffer gefunden für: alıcı

Deutsch Türkisch
der Ablegewagen {sub} {m} alıcı araç
die Ablegewalze {sub} {f} alıcı silindir
die Ablegewanne {sub} {f} alıcı leğen
die Ablegezahnstange {sub} {f} alıcı dişli çubuğu
die Abnahmestelle {sub} {f} alıcı istasyonu
der Abnehmer {sub} {m} alıcı silindir
die Abnehmer {sub} {pl} alıcılar
die Abnehmeradresse {sub} {f} alıcı adresi
die Abnehmeranlage {sub} {f} alıcı tesis
der Abnehmerbeschlag {sub} {m} alıcı penyör garnitürü
der Abnehmerbetrieb {sub} {m} alıcı işletme
die Abnehmerbranchen {sub} {pl} alıcı branşlar
die Abnehmergruppe {sub} {f} alıcı veya tüketici grubu
das Abnehmerkartell {sub} {n} alıcı birlik
der Abnehmerkreis {sub} {m} alıcı çevresi
der Abnehmerprozess {sub} {m} alıcı süreci
der Abnehmerrisiko {sub} {m} alıcı riski
die Abnehmerrolle {sub} {f} alıcı rolü
die Abnehmerschaft {sub} {f} alıcı takımı
die Abnehmerseite {sub} {f} alıcı taraf
Abteilung für unzustellbare Briefe {sub} {f} alıcı adresi bulunmayan mektuplar dairesi
die Adressate {sub} {pl} alıcılar
Adressaten [den] alıcılara
die adressatengruppe {sub} {f} alıcı grup
der Adressatenkreis {sub} {m} alıcı grup
die Adressatennummer {sub} {f} alıcı numarası
die Adressatinnen {sub} {pl} [weiblich] alıcılar
das Akzeptoratom {sub} {n} alıcı atom
die Akzeptorenzentren {sub} {pl} alıcı merkezler
das Akzeptorniveau {sub} {n} alıcı enerji seviyesi
das Akzeptorniveau {sub} {n} alıcı seviyesi
Anschrift des Empfängers {sub} {f} alıcının adresi
Antwort zahlt Empfänger alıcı tarafından ödenir cevap
Arrays von Empfangsspulen {sub} {pl} alıcı bobinlerin dizisi
auf Kosten des Käufers alıcı hesabına ve riskine
auf Käufers Gefahr alıcının riskine
auf Verlangen des Käufers alıcının isteği üzerine
der Aufnahmeapparat {sub} {m} alıcı cihaz
das Aufnahmegerät {sub} {n} alıcı cihaz
die Aufnahmeländer {sub} {pl} alıcı ülkeler
der Aufnehmerdruck {sub} {m} alıcı basıncı
die Aufnehmerheizung {sub} {f} alıcı ısıtıcı
der Azaroldorn {sub} {m} [Crataegus azarolus] Alıçı (Türk)
die Bandabzugwalze {sub} {f} alıcı silindirler
der Delkredereagent {sub} {m} alıcının ödemesini satıcıya taahhüt eden komisyoncu
der Demodulator {sub} {m} alıcılarda alçak frekansı yüksek frekansa çevirmeye yarayan cihaz
den Käufer benachrichtigen alıcıya haber evrmek
die Detektivität {sub} {f} alıcılık
das Einkaufsland {sub} {n} alıcı memleket
das Einkaufsland {sub} {n} alıcı ülke
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu