7 direkte Treffer gefunden für: alıç


50 indirekte Treffer gefunden für: alıç

Deutsch Türkisch
der Ablegewagen {sub} {m} alıcı araç
die Ablegewalze {sub} {f} alıcı silindir
die Ablegewanne {sub} {f} alıcı leğen
die Ablegezahnstange {sub} {f} alıcı dişli çubuğu
die Abnahmestelle {sub} {f} alıcı istasyonu
der Abnehmer {sub} {m} alıcı
der Abnehmer {sub} {m} alıcı silindir
die Abnehmer {sub} {pl} alıcılar
die Abnehmeradresse {sub} {f} alıcı adresi
die Abnehmeranlage {sub} {f} alıcı tesis
der Abnehmerbeschlag {sub} {m} alıcı penyör garnitürü
der Abnehmerbetrieb {sub} {m} alıcı işletme
die Abnehmerbranchen {sub} {pl} alıcı branşlar
die Abnehmergruppe {sub} {f} alıcı veya tüketici grubu
die Abnehmerin {sub} {f} [weiblich] alıcı
das Abnehmerkartell {sub} {n} alıcı birlik
der Abnehmerkreis {sub} {m} alıcı çevresi
der Abnehmerprozess {sub} {m} alıcı süreci
der Abnehmerrisiko {sub} {m} alıcı riski
die Abnehmerrolle {sub} {f} alıcı rolü
die Abnehmerschaft {sub} {f} alıcı takımı
die Abnehmerseite {sub} {f} alıcı taraf
Abteilung für unzustellbare Briefe {sub} {f} alıcı adresi bulunmayan mektuplar dairesi
der Adressat {sub} {m} alıcı
die Adressate {sub} {pl} alıcılar
Adressaten [den] alıcılara
die adressatengruppe {sub} {f} alıcı grup
der Adressatenkreis {sub} {m} alıcı grup
die Adressatennummer {sub} {f} alıcı numarası
die Adressatin {sub} {f} [weiblich] alıcı
die Adressatinnen {sub} {pl} [weiblich] alıcılar
die Akzeptanz {sub} {f} alıcı
der Akzeptor {sub} {m} alıcı
das Akzeptoratom {sub} {n} alıcı atom
die Akzeptorenzentren {sub} {pl} alıcı merkezler
das Akzeptorniveau {sub} {n} alıcı enerji seviyesi
das Akzeptorniveau {sub} {n} alıcı seviyesi
die Alice {sub} {f} kız (bayan) adı
die Alice {sub} {f} bir telekominikasyon firması adı
Alice im Wunderland bir film ismi
alicyclische Kohlenwasserstoffen {sub} {f} aromatik olmayan karbondioksitler
Anschrift des Empfängers {sub} {f} alıcının adresi
Antwort zahlt Empfänger alıcı tarafından ödenir cevap
Arrays von Empfangsspulen {sub} {pl} alıcı bobinlerin dizisi
auf Kosten des Käufers alıcı hesabına ve riskine
auf Käufers Gefahr alıcının riskine
auf Verlangen des Käufers alıcının isteği üzerine
der Aufnahmeapparat {sub} {m} alıcı cihaz
das Aufnahmegerät {sub} {n} alıcı cihaz
die Aufnahmeländer {sub} {pl} alıcı ülkeler
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu