1 direkte Treffer gefunden für: al

Deutsch Türkisch
rot {adj} al

50 indirekte Treffer gefunden für: al

Deutsch Türkisch
Aachen [Geografie] Almanya`nın batısında, Hollanda sınırında bir il ismi
das ABC {sub} {n} Alfabe
das Abc-Buch {sub} {n} alfabe kitabı
die Abenddämmerungen {sub} {pl} alaca karanlıklar
Abenddämmerungs- alaca karanlık
der Abfall {sub} {m} alçalma
abfallen {v} [fiel ab, ist abgefallen] alçalmak
das Abflammen {sub} {n} [flammte ab, hat abgeflammt] alevde sertleştirme
abflammen {v} [flammte ab, hat abgeflammt] alevde sertleştirmek
abflammen {v} [flammte ab, hat abgeflammt] alevlenmek
die Abflammung {sub} {f} alevde sertleşme
abfühlbar {adj} algılanabilir
die Abfühlbürste {sub} {f} algılama fırçası
abfühlen {v} [fühlte ab, hat abgefühlt] algılamak
Abgabe unter Selbstkostenpreis {sub} {f} alış fiyatı altında satış
Abgang von dem Goldstandard {sub} {m} altın standardını terk etme
abgeflachter Berg {sub} {m} alçaltılmış dağ
abgeflachter Berg {sub} {m} alçaltılmış tepe
abgeflachtes Relief {sub} {n} alçaltılmış kabartma
abgehalten werden alıkoyulmak
abgesenkt alçaltılmış
abgesenkte Fahrleitung alçaltılmış sürme hattı
abgesenkter Bordstein {sub} {m} alçaltılmış kaldırım taşı
abgesetzte Decken {sub} {pl} alçaltılmış tavanlar
abgesetzte Fläche {sub} {f} alçaltılmış yüzey
abgesetzte Unteranlage {sub} {f} alçaltılmış altlık
abgesetztes Bedienfeld {sub} {n} alçaltılmış kumanda paneli
abgesunkenes Massiv {sub} {f} alçalmış dağ kütlesi
abgetragenes Gebirge {sub} {n} alçaltılmış dağ
abgetrieben [Kind] aldırılmış
abgewöhnen alışkanlıktan vazgeçmek
abgewöhnend {adj} alışkanlıktan vazgeçen
abgewöhnt alışkanlıktan vazgeçti
die Abgewöhnung {sub} {f} alışkanlıktan vazgeçme
abgraben {v} [grub ab, hat abgegraben] alçaltmak
abgrabend {adj} alçaltan
die Abgrabung {sub} {f} alçaltma
abhalten {v} [hielt ab, hat abgehalten] alıkoymak
abhaltend {adj} alıkoyan
die Abhaltung {sub} {f} alıkoyma
der Abhaltungsgrund {sub} {m} alıkoyma nedeni
der Abhaltungsgrund {sub} {m} alıkoyma sebebi
Abhol- und Zustellservice {sub} {m} alıp götürme ve teslim etme servisi
die Abholadresse {sub} {f} alıp götürme adresi
der Abholauftrag {sub} {m} alıp götürme siparişi
die Abholberechtigung {sub} {f} alıp götürme hakkı
abholbereit alıp götürmeye hazır
das Abholdatum {sub} {n} alıp götürme tarihi
der Abholdienst {sub} {m} alıp götürme hizmeti
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] alıp getirmek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu