7 direkte Treffer gefunden für: akrabalık


28 indirekte Treffer gefunden für: akrabalık

Deutsch Türkisch
die Agnations {sub} {pl} akrabalıklar
Grad der Verwandtschaft {sub} {m} akrabalık derecesi
der Inzuchtkoeffizient {sub} {m} akrabalık katsayısı
die Verwandschaften {sub} {pl} akrabalıklar
verwandschaftliches Verhältnis {sub} {n} akrabalık ilişkisi
die Verwandtschaften {sub} {pl} akrabalıklar
verwandtschaftliche Beziehungen akrabalık ilişkileri
verwandtschaftliches Verhältnis {sub} {n} akrabalık ilişkisi
die Verwandtschaftsbeziehung {sub} {f} akrabalık ilişkisi
die Verwandtschaftsbeziehungen {sub} {pl} akrabalık ilişkileri
der Verwandtschaftsgrad {sub} {m} akrabalık derecesi
die Verwandtschaftsgrade {sub} {pl} akrabalık dereceleri
der Verwandtschaftskoeffizient {sub} {m} akrabalık oranı
das Verwandtschaftsverhältnis {sub} {n} akrabalık bağı
die Adoptivverwandtschaft {sub} {f} evlat edinmeden dolayı ortaya çıkan akrabalık
die Affinität {sub} {f} sıhri akrabalık
die Anheirat {sub} {f} sıhri akrabalık
die Blutsverwandschaft {sub} {f} aralarında kan bağı olan akrabalık
blutsverwandt {adj} aralarında kan bağı olan akrabalık
eine andere Verwandtschaft {sub} {f} başka bir akrabalık
nahe Verwandtschaft {sub} {f} yakın akrabalık
die Schwägerschaft {sub} {f} tarafından oluşan akrabalık
die Stammverwandtschaft {sub} {f} kan bağı olan akrabalık
verschwägert {adj} evlenme sonucu ortaya çıkan akrabalık
Verwandtschaft dritten Grades {sub} {f} üçüncü derece akrabalık
Verwandtschaft durch Heirat {sub} {f} evlenme yoluyla akrabalık
Verwandtschaft ersten Grades {sub} {f} birinci derece akrabalık
väterlicherseits {adv} baba tarafından akrabalık
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu