10 direkte Treffer gefunden für: akım


50 indirekte Treffer gefunden für: akım

Deutsch Türkisch
der Abflussbeiwert {sub} {m} akım emsali
die Abflussbeschleunigung {sub} {f} akım hızlandırılması
die Abflussbildung {sub} {f} akım oluşumu
der Abflussboden {sub} {m} akım tabanı
die Abflussdaten {sub} {pl} akım verileri
der Abflussdruck {sub} {m} akım basıncı
die Abflussfülle {sub} {f} akım dolgunluğu
die Abflussfülle {sub} {f} akım yoğunluğu
die Abflussganglinie {sub} {f} akım çıkış hattı
der Abflusshahn {sub} {m} akım musluğu
der Abflusskanal {sub} {m} [Turbine, Wasserrad] akım kanalı
das Abflussmodell {sub} {n} akım modeli
die Abflussretention {sub} {f} akım tutulması
die Abflussvergleichmäßigung {sub} {f} akım karşılaştırma itidali
Ablauf freigeben {v} akımı serbest bırakmak
Ablauf freigegeben {sub} {m} akım serbest
Ablauf gesperrt {sub} {m} akım kapalı
die Ablaufanforderung {sub} {f} akım koşulu
der Ablaufanforderungscode {sub} {m} akım koşulu kodu
das Ablaufanforderungsregister {sub} {n} akım koşul listesi
die Ablaufanforderungssteuerung {sub} {f} akım koşul idaresi
der Ablaufanschluß {sub} {m} akım bağlantısı
die Ablaufaufspaltung {sub} {f} akım ayırımı
Ablaufbögen mit Ablaufrohren {sub} {pl} akım dirsekli akım boruları
das Ablaufcoderegister {sub} {n} akım kodu sekansı
die Ablaufdrossel {sub} {f} akım ayarlayan düzenek
die Ablaufklausel {sub} {f} akım hükmü
die Ablauflinie {sub} {f} akım hattı
der Ablaufturm {sub} {m} akım kulesi
die Ablaufumgebung {sub} {f} akım çevresi
die Ablaufunterbrechung {sub} {f} akımı durdurma
die ablaufvariant {sub} {f} akım değişikliği
die Ablaufwerte {sub} {pl} akım değerleri
die Ablaufzusammenführung {sub} {f} akımı bir yerde toplama
der Ablaufzähler {sub} {m} akım sayacı
Ableitung des Stroms {sub} {f} akımı iletme
das Ableitungsverhältnis {sub} {n} akım oranı
Abnahme der Stromstärke {sub} {f} akımın azalması
Abreißen der Strömung {sub} {f} akımın kesilmesi
die Abschlussdose {sub} {f} akım pirizi
der Absorptionsstrom {sub} {m} akım emilmesi
die Abzweigdose {sub} {f} akım dağıtım kutusu
AC Arbeitsstromauslöser {sub} {m} akım emniyet şalteri
am Fluss akımda
die Amperage {sub} {f} [Voltage] akım şiddeti
das Amperemeter {sub} {n} akımölçer
ausschalten {v} [schaltete aus, hat ausgeschaltet] akımı kesmek
der Ausschalter {sub} {m} akım kesici
der Ausschaltkontakt {sub} {m} akım kesme kontağı
das Ausstellen {sub} {n} akımı kesme
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu