31 direkte Treffer gefunden für: akıllı


50 indirekte Treffer gefunden für: akıllı

Deutsch Türkisch
alles andere als klug sein akıllıdan başka her şeye benzemek
die Artigkeit {sub} {f} akıllılık
Bilde dir nicht ein, dass du gescheit bist! Akıllı olduğunu hayâl etme!
die Bravheit {sub} {f} akıllılık
Dem Weisen genügt ein Wort akıllıya tek söz kâfi
Der Klügere gibt nach akıllı kişi lâfı uzatmaz
ein genialer Mann akıllı bir adam
ein kluges Kind akıllı bir çocuk
ein Weiser akıllı biri
ein weises Wort akıllı bir kelime
eine intelligente Person akıllı bir kişi
die Findigkeit {sub} {f} akıllılık
Gebäude, intelligentes- {sub} {n} akıllı bina
die Gedächtniszelle {sub} {f} akıllı hücre
die Gedächtniszellen {sub} {pl} akıllı hücreler
geistreiche Bemerkung {sub} {f} akıllı söz
geistreiche Idee {sub} {f} akıllı fikir
geistreiche Worte {sub} {pl} akıllı sözler
geistreicher Schriftsteller {sub} {m} akıllı yazar
die Gescheitheit {sub} {f} akıllılık
die Gewecktheit {sub} {f} akıllılık
helle Köpfe {sub} {pl} akıllı insanlar
die Intellektualität {sub} {f} akillik
intelligent sein {v} akıllı olmak
intelligente Antenne {sub} {f} akıllı anten
intelligente Antwort {sub} {f} akıllı cevap
intelligente Arbeitsstationen {sub} {pl} akıllı çalışan istasyonlar
intelligente Basisstation {sub} {f} akıllı baz istasyonu
intelligente Bombe {sub} {f} akıllı bomba
intelligente Datenbank {sub} {f} akıllı veri bankası
intelligente Datenstation {sub} {f} akıllı veri istasyonu
intelligente Funktion {sub} {f} akıllı fonksiyon
intelligente Funktionen {sub} {pl} akıllı fonksiyonlar
intelligente Häuser und Gebäude {sub} {pl} akıllı ev ve binalar
intelligente häusliche Umgebung {sub} {f} akıllı ev çevresi
intelligente Leute {sub} {pl} akıllı insanlar
intelligente Meinungsbildner {sub} {m} akıllı fikir oluşturucu
intelligente Netze {sub} {pl} akıllı sebekeler
Intelligente Programmierung läßt Anwendungen noch schneller laufen akıllı programlama uygulamaları daha hızlı calıştırır
intelligente Straße {sub} {f} akıllı cadde
intelligente Umgebungen {sub} {pl} akıllı donatımlar
intelligente Waffe {sub} {f} akıllı silah
intelligente Wortverarbeitung {sub} {f} akıllı kelime işleme
intelligenterweise akıllı şekilde
intelligentes Energiemessgerät {sub} {n} akıllı enerji ölçme aleti
intelligentes Kabel {sub} {n} akıllı kablo
intelligentes Kind {sub} {n} akıllı çocuk
intelligentes System {sub} {n} akıllı sistem
intelligentes Telefon {sub} {n} akıllı telefon
intelligentes Terminal {sub} {n} akıllı terminal
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu