18 direkte Treffer gefunden für: ajan


52 indirekte Treffer gefunden für: ajan

Deutsch Türkisch
die Agencytheorie {sub} {f} ajanda teorisi
die Agenda {sub} {f} ajanda defteri
die Agende {sub} {f} ajanda
die Agenden {sub} {pl} ajandalar
agent provocateur {sub} {m} [franz.] ajan provokatör
Agent provocateur {sub} {m} ajan provokatör
die Agenten {sub} {pl} ajanlar
der Agentendienst {sub} {m} ajanlık
die Agentenmarke {sub} {f} ajanlık markası
das Agentenwesen {sub} {n} ajanlık
die Agentinnen {sub} {pl} [weiblich] ajanlar
die Agentur {sub} {f} ajans
der Agentur {sub} {m} ajans
als Informant tätig sein ajan olarak görev yapmak
die Auskundschaftung {sub} {f} ajanlık yapma
die Ausspähung {sub} {f} ajanlık
bespitzeln {v} [bespitzelte, hat bespitzelt] ajanlık yapmak
die Bespitzelung {sub} {f} ajanlık yapma
die Bespitzlung {sub} {f} ajanlık
die Denunziation {sub} {f} ajanlık
die Denunziationen {sub} {pl} ajanlıklar
denunziatorisch {adj} ajanca
diplomatischer Landesverrat {sub} {m} ajanlık
die Kladde {sub} {f} ajanda
die Liaison {sub} {f} [V-Mann] ajan kişi
das Memorial {sub} {n} ajanda
das Merkbuch {sub} {n} ajanda
das Nachrichtenbulletin {sub} {n} ajans bülteni
das Nachrichtenbulletin {sub} {n} ajans
das Notizbuch {sub} {n} ajanda
schnüffeln {v} [schnüffelte, hat geschnüffelt] ajanlık yapmak
die Schnüffler {sub} {pl} {ugs.} ajanlar
die Spionage {sub} {f} ajanlık
Spionage treiben {v} ajanlık yapmak
die Spione {sub} {pl} ajanlar
Spione, Agenten einschleusen ajan, casus sızdırmak
spionieren {v} [spionierte, hat spioniert] ajanlık yapmak
die Spionin {sub} {f} [weiblich] ajan kadın
das Taschenbuch {sub} {n} ajanda
der Terminkalender {sub} {m} ajanda
agent provocateur {sub} {m} [franz.] kışkırtıcı ajan
Agent provocateur {sub} {m} kışkırtıcı ajan
Agent provocatuer {sub} {m} kışkırtıcı ajan
das Bajan {sub} {n} [chromatisches Knopfakkordeon] kromatik düğemi akordiyon
bezahlter Aufwiegler {sub} {m} provokatör ajan
der Doppelagent {sub} {m} iki ülke adına çalışan ajan
die Doppelagentin {sub} {f} ki ülke adına çalışan ajan
der Geheimagent {sub} {m} gizli ajan
die Geheimagentin {sub} {f} [weiblich] bayan gizli ajan
der Generalagent {sub} {m} genel ajan
die Spionin {sub} {f} [im eigenen Land] yerli ajan
der Vermittlungsagent {sub} {m} arabulucu ajan
0.002s