4 direkte Treffer gefunden für: ahlaki


50 indirekte Treffer gefunden für: ahlaki

Deutsch Türkisch
der Amoralismus {sub} {m} ahlaki değerleri redddetme
demoralisieren {v} [demoralisierte, habe demoralisiert] ahlakını bozmak
die Demoralisierung {sub} {f} ahlakını bozma
depraviert {adj} ahlakı bozuk
entsittlichen {v} ahlakını bozmak
entsittlichend {adj} ahlakını bozan
die Entsittlichung {sub} {f} ahlaki bozulma
die Entsittlichung {sub} {f} ahlaki çöküntü
die Entsittlichung {sub} {f} ahlakın bozulması
ethische Entwicklung {sub} {f} ahlaki gelişim
harmlos {adj} ahlaki değerlere aykırı olmayan
Klage auf Moralschadensersatz {sub} {f} ahlaki hasar davası
korrumpierbar {adj} ahlakını bozulabilir
korrumpieren {v} ahlakını bozmak
die Korruption {sub} {f} ahlaki çöküntü
der Laxismus {sub} {m} ahlaki sistem
der Lebenswandel {sub} {m} ahlaki yaşayış
Moral untergraben {v} ahlakı yok saymak
das Moralin {sub} {n} ahlaki açıdan ikiyüzlülük
moralinsauer {adj} ahlaki açıdan iki yüzlü
moralisch verdorben {v} ahlakı bozuk
moralisch verpflichten {v} ahlaki sorumluluk vermek
moralisch verwerflich ahlaki açıdan çirkin
moralische Bedenken {sub} {pl} ahlaki çekince
moralische Einstellung {sub} {f} ahlaki tutum
moralische Gewissheit {sub} {f} ahlaki bilinç
moralische Interessiertheit {sub} {f} ahlaki ilgililik
moralische Verkommenheit {sub} {f} ahlaki çökmüşlük
moralische Verplichtung {sub} {f} ahlaki sorumluluk
moralische Werte {sub} {pl} ahlaki değerler
moralische Überlegenheit {sub} {f} ahlaki üstünlük
moralischer Zwang {sub} {m} ahlaki zorunluk
moralisches Bewusstsein {sub} {n} ahlaki bilinç
moralisches Handeln {sub} {n} ahlaki davranış
moralisieren {v} [moralisierte, hat moralisiert] ahlaki öğütler vermek
moralisierend {adj} ahlaki öğütler veren
moralisiert [er, sie, es~] ahlaki öğütler veriyor
moralisierte [er, sie, es~] ahlaki öğütler vermışti
moralisierten [sie~] ahlaki öğütler vermişlerdi
Moralpredigten halten {v} ahlaki nasihatler vermek
die Moralregel {sub} {f} ahlaki kaide
die Moralvorgaben {sub} {pl} ahlaki öngörüler
Niederung Moral ahlaki çöküntü
pervertieren {v} [pervertierte, hat pervertiert] ahlakını bozmak
der Sittenrichter {sub} {m} ahlaki açıdan başkalarını eleştiren kişi
die Sittenrichter {sub} {pl} ahlaki açıdan başkalarını eleştiren kişiler
der Verderb {sub} {m} ahlaki çöküntü
verderbend {adj} ahlakını bozan
verkommen {v} [verkam, ist verkommen] ahlaki çöküntüye uğramak
verkommen {v} [verkam, ist verkommen] ahlakı bozulmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu