1 direkte Treffer gefunden für: adrenal

Deutsch Türkisch
adrenal böbrek üstü beziyle ilgili

29 indirekte Treffer gefunden für: adrenal

Deutsch Türkisch
die Adrenaldrüse {sub} {f} böbrek üstü bezi
adrenale Hormone {sub} {pl} böbrek üstü bezi hormonları
die Adrenalektomie {sub} {f} böbrek üstü bezini ameliyatla alma
das Adrenalin {sub} {n} adrenalin
Adrenalin absondernd adrenalin salgılayan
die Adrenalinglukosurie {sub} {f} [Adrenalindiabetes] adrenalin enjekte edilmesinden sonra idrarda üzüm şekeri bulunması
der Adrenalinjunkie {sub} {m} adrinalin bağımlısı
der Adrenalinrausch {sub} {m} adrenalin sarhoşluğu
die Adrenalinsklerose {sub} {f} adrenalin sklerozu
der Adrenalinstoß {sub} {m} adrenalin darbesi
das Adrenalinum {sub} {n} [Epinephrinum] adrenalin ilacı
die Adrenalinumkehr {sub} {f} adrenalinin etkisinin yüksek dozlarda değişmesi
das Adrenalsystem {sub} {n} adrenalin yapan hücreler sistemi
adrenerg adrenalinden etkilenen
adrenerge Nervenfaser {sub} {f} adrenalinden etkilenen sinir lifi
adrenerge Rezeptoren {sub} {pl} adrenalinden etkilenen uyarıcılar
adrenerge Rezeptorenblockade {sub} {f} adrenalinden etkilenen uyarıcıların blokajı
adrenerger Rezeptor {sub} {m} adrenalinden etkilenen uyarıcı
adrenergisch {adj} adrenalinden etkilenebilen
adrenergische Rezeptoren {sub} {pl} adrenalinden etkilenen uyarıcılar
adrenergisches Mittel {sub} {n} adrenalinden etkilenen madde
adrenergisches System {sub} {n} adrenalinden etkilenen uyarıcı sistem
das Adrenochrom {sub} {n} adrenalinin pigment üreten metabolizma maddesi
adrenolytisch {adj} adrenalin etkisini ortadan kaldırıcı
der Adrenorezeptor {sub} {m} adrenalin uyarıcı
die Adrenozeptoren {sub} {pl} adrenalin uyarıcılar
die Adrenozeptorenblocker {sub} {f} adrenalin uyarıcıların blokajı
auf Adrenalin ansprechend adrenaline göre
radiologische befunde der nebennierenerkrankungen adrenal hastalıkların radyolojik bulgular adrenal hastalıkların radyolojik bulgula
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu