2 direkte Treffer gefunden für: adamı

Deutsch Türkisch
der Priester {sub} {m} [Religion] adamı
der Schwarzrock {sub} {m} [Religion] adamı

31 indirekte Treffer gefunden für: adamı

Deutsch Türkisch
das Adamin {sub} {n} seyrek bulunan susuz fosforik mineral
Beziehungen spielen lassen {v} adamı bulmak
die Litanei {sub} {f} [Religion] adamı ile cemaat arasında karşılıklı okunan uzun dua
Mannes [des~] adamın
widmete [er, sie, es~] adamıştı
der Astronaut {sub} {m} uzayadamı
der Astrophysiker {sub} {m} gökfiziği bilimadamı
der Atomwissenschaftler {sub} {m} atom bilim adamı
der Atomwissenschaftler {sub} {m} nükleer bilim adamı
der Beethoven {sub} {m} ünlü Alman müzik adamı
britischer Staatsmann {sub} {m} İngiliz devlet adamı
der Businessman {sub} {m} adamı
der Chef {sub} {m} adamı
der Chemotechniker {sub} {m} kimya endüstrisinde araştırma yapan bilimadamı
christlicher Wissenschaftler {sub} {m} Hristiyan bilim adamı
der Denker {sub} {m} düşünce adamı
der Denker {sub} {m} fikir adamı
der größte Wissenschaftler aller Zeiten tüm zamanların en büyük bilim adamı
der Diakon {sub} {m} hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı
ein Gelehrter bir bilim adamı
ein Mann Tat eylem adamı
der Eklektiker {sub} {m} yeni bir felsefe oluşturan düşünce adamı
der Emerit {sub} {m} yaşlılıkta vazifesini yapamayan din adamı
das Epigraf {sub} {n} eski yazıtları inceleyen bilim adamı
der Epigrafiker {sub} {m} antik yazıtları inceleyen bilim adamı
erfahrener Staatsmann {sub} {m} tecrübeli devlet adamı
erfolgreicher Geschäftsmann {sub} {m} başarılı adamı
erfolgreicher Kaufmann {sub} {m} başarılı ticaret adamı
der Feldgeistlicher {sub} {m} [Militär] alayda görevli din adamı
der Feldprediger {sub} {m} [altertümlich] alayda görevli din adamı
der Financier {sub} {m} finans adamı
0.002s