Keine direkten Treffer gefunden für: adın

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: adın

Deutsch Türkisch
adynamisch {adj} adinamik
die Adynamie {sub} {f} adinami
adynamischer Ileus {sub} {m} [Med.] adinamik ileus
adynamisches Fieber {sub} {n} adinamik ateş
anmelden {v} [meldete an, hat angemeldet] adını yazdırmak
anweisen {v} [weiste an, hat angewiesen] adına tahsis etmek
aufrufen {v} [namentlich] adını söylemek
ausmerzen {v} [merzte aus, hat ausgemerzt] adını listeden çıkarmak
die Ausmerzung {sub} {f} adını listeden çıkarma
benannte um [er, sie, es~] adını değiştirmişti
benennt um adını değiştiriyor
Datum der Umbenennung {sub} {n} adını değiştirme tarihi
diskreditieren {v} [ich diskreditierte, ich habe diskreditiert] adına leke sürmek
die Empfängerin {sub} {f} [weiblich] adına gönderilen
etwas, das den Namen verdient adını hakeden bir şey
genannt {adv} adında
heißen {v} [sich nennen] adında olmak
hysterisch {adj} [Abkürzung von im Auftrag] adına
i.A [Kürzel von im Auftrag] adına
i.V. [Kürzel von in Vertretung] adına
ich habe Ihren Namen nicht verstanden adınızı anlamadım
ihr heißt adınız
im Auftrag adına
im Namen adına
im Namen von adına
in Vertretung adına
in Vertretung von adına
inkognito {adv} adını gizleyerek
inkognito handeln {v} adını gizleyerek ticaret yapma
lautend auf adına ödenmek üzere
mit vollem Namen unterschreiben {v} adını soyadını yazarak imzalamak
mit vollem Namen unterzeichnen {v} adını soyadını yazarak imzalamak
namens {adv} adında
die Namenserteilung {sub} {f} adın verilmesi
die Namensänderung {sub} {f} adın değişmesi
namhaft machen {v} adını söylemek
namhaft machen {v} adını vermek
Nenne es! adını söyle!
Nenne es! adını zikret!
Nenne es bitte! adını söyle lütfen!
Nenne mir seinen Namen! adını bana söyle!
Nenne mir seinen Namen! adını bana zikret!
nennen {v} [nannte, hat genannt] adını vermek
ruft auf [er, sie, es~] adını söylüyor
ruft auf [er, sie, es~] adını zikrediyor
schweigen {v} [schwieg, hat geschwiegen] adını anmamak
sich einen Namen machen {v} adını duyurmak
umtaufen {v} {ugs.} adını veya dinini değiştiremek
Verschweigung des Namens {sub} {f} adını söylememek
verunglimpfen {v} adını kötüye çıkarmak
die Verunglimpfung {sub} {f} adına leke getirme
das Aas {sub} {n} [für Frauen] pis kadın
die Abenteurerin {sub} {f} [weiblich] maceracı kadın
die Abenteurerin {sub} {f} [weiblich] maceraperest kadın
Aladin doğu kültürü masal figürü
die Alibifrau {sub} {f} alibi kadın
Allein stehende {sub} {f} evli olmayan kadın
alleinstehende Frau {sub} {f} yalnız yaşayan kadın
als Mann gekleidete Frau {sub} {f} erkek olarak giyinmiş kadın
das Altweib {sub} {n} yaşlı kadın
die Alte {sub} {f} [Frau] yaşlı kadın
alte Frau {sub} {f} yaşlı kadın
alte Schachtel {sub} {f} [Frau: abwertend] işi bitmiş kadın
alte Schachtel {sub} {f} [Frau] yaşlı kadın
alte Schlampe {sub} {f} {ugs.} huysuz kadın
alte Schrulle {sub} {f} [ugs.: ältere unattraktive Frau] ihtiyar kadın
altes Weib {sub} {n} yaşlı kadın
die Amazone {sub} {f} binici kadın
die Amazone {sub} {f} savaşçı kadın
angesehene Frau {sub} {f} saygın kadın
die Animierdame {sub} {f} konsomasyon yapan kadın
die Anstandsdame {sub} {f} genç bir kıza eşlik eden kadın
die Arbeitslose {sub} {f} [weiblich] işsiz kadın
arbeitswütige Frau {sub} {f} kuduzu kadın
armamputierte Frau {sub} {f} kolu kesilmiş kadın
die Asylantin {sub} {f} [Asylbewerberin] iticacı kadın
die Asylantin {sub} {f} [Asylbewerberin] mülteci kadın
0.003s