6 direkte Treffer gefunden für: abnorm


50 indirekte Treffer gefunden für: abnorm

Deutsch Türkisch
abnormal {adj} alışılmadık
abnormal {adj} olağan dışı
abnormal groß {adj} anormal büyük
abnormal niedriger Blutdruck {sub} {m} anormal düşük tansiyon
abnormal niedriger Puls {sub} {m} anormal düşük nabız
abnormal sein {v} anormal olmak
die abnormale {sub} {f} anormal
abnormale Anweisung {sub} {f} anormal talimat
abnormale Bedingung {sub} {f} anormal şart
abnormale Betriebstransienten {sub} {pl} anormal işletme sabitsizlikleri
abnormale Glimmentladung {sub} {f} anormal parlaklık
abnormale Größenzunahme der Brust {sub} {f} göğüsün anormal büyümesi
abnormale Leberfunktion {sub} {f} karaciğerin anormal ışması
abnormaler Kolk {sub} {m} anormal çukur
abnormaler Kontakt {sub} {m} anormal kontak
abnormaler Stahl {sub} {m} anormal çelik
abnormales Betragen {sub} {n} anormal davranış
abnormales Betragen {sub} {n} anormal tavır
abnormales Betragen {sub} {n} anormal tutum
abnormales Ende {sub} {n} anormal son
abnormales Kind {sub} {n} anormal çocuk
abnormales Wachstum {sub} {n} anormal büyüme
der Abnormalhalt {sub} {m} anormal durma
Abnormalhalt mit Wiederanlauf {sub} {m} yeni hamleli anormal durma
abnormalisieren {v} anormalleştirmek
die Abnormalität {sub} {f} anormallik
abnorme Bewegung {sub} {f} anormal hareket
Abnorme Bewegungsmuster {sub} {n} anormal hareket örneği
abnorme Erlebnisreaktion {sub} {f} anormal ruhsal tepki
abnorme Erlebnisreaktion {sub} {f} olaya karşı kuralsız reaksiyon
abnorme Menschenscheu {sub} {f} anormal insan çekintisi
abnorme Nüchternglukose {sub} {f} açken anormal şeker
abnorme Persönlichkeit {sub} {f} abnormal kişilik
abnorme Persönlichkeit {sub} {f} anormal kişilik
abnorme Persönlichkeit {sub} {f} anormal şahsiyet
abnorme Schlaftiefe {sub} {f} anormal derin uyku
abnorme seelische Entwicklung {sub} {f} anormal ruhsal gelişim
abnorme seelische Reaktion {sub} {f} abnormal ruhsal tepki
abnorme Situation {sub} {f} anormal durum
abnorme Verwerfung {sub} {f} ocağın anormal havalandırılması
abnormer Geschlechtstrieb des Mannes {sub} {m} erkeğin anormal cinsel dürtüsü
abnormes Ereignis {sub} {n} anormal hadise
abnormes Ereignis {sub} {n} anormal olay
abnormes Gehabe {sub} {n} anormal böbürlenme
abnormes Gehabe {sub} {n} anormal kasılma
abnormes Verhalten {sub} {n} olağandışı davranış
abnormes Vorkommnis {sub} {n} anormal olay
die Abnormität {sub} {f} anormallik
die Abnormität {sub} {f} hilkat garibesi
die Abnormität {sub} {f} kurala aykırılık
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu