1 direkte Treffer gefunden für: abli

Deutsch Türkisch
das Hisstau {sub} {n} abli

44 indirekte Treffer gefunden für: abli

Deutsch Türkisch
ablichten {v} [lichtete ab, hat abgelichtet] fotokopisini çekmek
ablichten {v} [lichtete ab, hat abgelichtet] resmini çekmek
die Ablichtung {sub} {f} fotokopi
die Ablichtung {sub} {f} resim
Ablichtung eines Zeugnisses {sub} {f} diplomanın fotokopisi
die ablichtungen {sub} {pl} fotokopiler
die Ablichtungen {sub} {pl} resimler
Ablichtungs- fotokopi-
die Ablichtwerkzeuge {sub} {pl} pulanya takımları
ablieferbar {adj} teslim edilebilir
der Ablieferbeleg {sub} {m} teslim kâğıdı
das Ablieferhindernis {sub} {n} teslim engeli
das Ablieferhindernis {sub} {n} teslim maniası
abliefern {v} [lieferte ab, hat abgeliefert] teslim etmek
abliefern {v} {ugs.} [lieferte ab, hat abgeliefert] hapise atmak
die Ablieferung {sub} {f} teslim
Ablieferung des Guts {sub} {f} malın teslimi
die Ablieferungen {sub} {pl} teslimatlar
Ablieferungs- teslim-
die Ablieferungsanzeige {sub} {f} teslim bildirisi
die Ablieferungsfrist {sub} {f} teslim müddeti
das Ablieferungshindernis {sub} {n} teslim emgeli
Ablieferungspflicht der Produktion {sub} {f} imalatın teslim sorumluluğu
Ablieferungspflicht von Nahrungsmitteln {sub} {f} yiyecek maddelerinin teslim görevi
die Ablieferungsprämie {sub} {f} teslim primi
die Ablieferungsprüfung {sub} {f} teslimat muayenesi
der Ablieferungsschein {sub} {m} teslim kâğıdı
der Ablieferungstermin {sub} {m} teslim günü
der Ablieferungstermin {sub} {m} teslim için belirlenmiş zaman
die Ablieferungswalze {sub} {f} besleme silindiri
die Ablieferungswalze {sub} {f} giriş valsi
die Ablieferungswalze {sub} {f} taşıma silindiri
die Ablieferwalze {sub} {f} geciktirme silindiri
die Ablieferwalze {sub} {f} sevk silindiri
das Abliegen {sub} {n} [Druckfarbe] dura dura zamanla rengini almak
abliegen {v} [lag ab, ist abgelegen] bir serden uzak olmak
abliegen {v} [lag ab, ist abgelegen] uzakta olmak
abliegen {v} [lag ab, ist abgelegen] zor ve sapa bir yerde olmak
abliegend {adj} uzakta olan
ablisten {v} [jemandem etwas ablisten] hile yoluyla almak
ablisten {v} [listete ab, hat abgelistet] hile ile elde etmek
ablisten {v} [listete ab, hat abgelistet] katakulli yaparak ele geçirmek
ablisten {v} [listete ab, hat abgelistet] punduna getirerek elde etmek
die Gerichtschemie {sub} {f} abli kimya
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu