9 direkte Treffer gefunden für: abartılı


36 indirekte Treffer gefunden für: abartılı

Deutsch Türkisch
bis zum Äußersten abartılı şekilde
bombastische Rede {sub} {f} abartılı konuşma
ein übertriebener Preis abartılı fiyat
eine übertriebene Summe abartılı bir miktar
die Exorbitanz {sub} {f} abartılılık
die Experimentiererei {sub} {f} abartılı deney
geschwollen daherredend abartılı konuşmak
geschwollen geredet abartılı konuşmuş
geschwollen redend abartılı konuşan
der Haarspalter {sub} {m} abartılı derecede detay düşkünü kimse
hineinsteigern, sich ~ {v} abartılı bir şekilde bir duyguya kapılmak
hoch gegriffen abartılı rakam
hochklingende Worte {sub} {pl} abartılı sözler
hochschaukeln {v} abartılı şekilde önemsemek
der Hurrapatriot {sub} {m} abartılı vatan sevgisi olan kişi
hurrapatriotisch {adj} abartılı vatan sevgisi olan
der Hurrapatriotismus {sub} {m} abartılı vatan sevgisi
die Hypertrofie {sub} {f} [(bildungssprachlich) Übermaß, Übersteigertsein, Überzogenheit] abartılı olma, aşırı büyüklük
in übertriebener Weise abartılı şekilde
die kameraderie {sub} {f} abartılı, göstermelik arkadaşlık
der Ladenschwengel {sub} {m} abartılı şekilde giyinmiş genç tezgâhtar
die Lobhudelei {sub} {f} [übertriebenes Lob, um bei jemanden guten Eindruck zu machen] abartılı övgü
nicht übertrieben abartılı değil
der Rabulist {sub} {m} abartılı derecede detay düşkünü kimse
schwulstige Rede {sub} {f} abartılı konuşma
überbewerten {v} abartılı değerlendirmek
übersteigerte Angst {sub} {f} abartılı korku
übersteigerter Ehrgeiz {sub} {m} abartılı hırs
übersteigertes Selbstbewusstsein {sub} {n} abartılı özgüven
übersteigertes Selbstvertrauen {sub} {n} abartılı özgüven
die Übertriebenheit {sub} {f} abartılılık
die Überzogenheit {sub} {f} [Übersteigertsein, Übermaß] abartılı olma, aşırı büyüklük
das Wehwehchen {sub} {n} {ugs.} abartılı acı
die Wehwehchen {sub} {pl} {ugs.} abartılı acılar
maßlos übertrieben {adv} aşırı abartılı
total übertrieben {adj} tam abartılı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu