2 direkte Treffer gefunden für: abartı

Deutsch Türkisch
die Aufbauschung {sub} {f} abartı
die Übertreibung {sub} {f} abartı

50 indirekte Treffer gefunden für: abartı

Deutsch Türkisch
abartig {adj} [abnormal] anormal
abartig {adj} [pervers] sapık
abartig {adj} doğal olmayan
abartig {adj} kural dışı
die Abartige {sub} {f} [weiblich] anormal
die Abartige {sub} {pl} anormaller
abartige Veranlagung {sub} {f} anormal nitelikli olma
Abartigen [Akk] anormali
Abartiger [ein~] anormal
Abartige [der~, die~, das~] anormal
die Abartigkeit {sub} {f} anormallik
die Abartigkeit {sub} {f} aykırılık
Abartigkeits anormallik
die Abartikulation {sub} {f} düzensiz fikir yürütme
abartikulär düzensiz
die Aufschneiderei {sub} {f} abartıcılık
bis zum Äußersten abartı şekilde
bombastische Rede {sub} {f} abartı konuşma
ein übertriebener Preis abartı fiyat
eine übertriebene Summe abartı bir miktar
es war sehr übertrieben abartılmıştı
exorbitant {adj} abartı
die Exorbitanz {sub} {f} abartılılık
die Experimentiererei {sub} {f} abartı deney
gepfeffert {adj} abartı
gepfeffert [Brief] abartı
geschwollen daherredend abartı konuşmak
geschwollen geredet abartı konuşmuş
geschwollen redend abartı konuşan
der Haarspalter {sub} {m} abartı derecede detay düşkünü kimse
hineinsteigern, sich ~ {v} abartı bir şekilde bir duyguya kapılmak
hoch gegriffen abartı rakam
hochklingend {adj} abartı
hochklingende Worte {sub} {pl} abartı sözler
hochschaukeln {v} abartı şekilde önemsemek
der Hurrapatriot {sub} {m} abartı vatan sevgisi olan kişi
hurrapatriotisch {adj} abartı vatan sevgisi olan
der Hurrapatriotismus {sub} {m} abartı vatan sevgisi
die Hypertrofie {sub} {f} [(bildungssprachlich) Übermaß, Übersteigertsein, Überzogenheit] abartı olma, aşırı büyüklük
in übertriebener Weise abartı şekilde
die kameraderie {sub} {f} abartılı, göstermelik arkadaşlık
der Ladenschwengel {sub} {m} abartı şekilde giyinmiş genç tezgâhtar
die Lobhudelei {sub} {f} abartı övgü
manieriert {adj} abartı
nicht übertrieben abartı değil
der Rabulist {sub} {m} abartı derecede detay düşkünü kimse
schwulstige Rede {sub} {f} abartı konuşma
theatralisch {adj} abartı
ungelogen {adv} abartısız
unübertrieben {adj} abartılmamış
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu