3 direkte Treffer gefunden für: aşkın


50 indirekte Treffer gefunden für: aşkın

Deutsch Türkisch
die Anbändelei {sub} {f} askıntı olma
anbändeln {v} [bändelte an, hat angebändelt] askıntı olmak
anbändelnd {adj} askıntı olan
die Anbändelung {sub} {f} askıntı
das Belästigen {sub} {n} askıntı olma
belästigen {v} [belästigte, hat belästigt] askıntı olmak
die Belästigung {sub} {f} askıntı olma
der Exzedent {sub} {m} aşkın hasar
die Exzedentenbildung {sub} {f} aşkın hasar oluşumu
die Exzedentendeckung {sub} {f} aşkın hasar karşılama
die Exzedentendeckungssumme {sub} {f} aşkın hasar miktarı
die Exzedentenrückversicherung {sub} {f} aşkın hasar reasüransı
der Exzedentenrückversicherungsvertrag {sub} {m} aşkın hasar sigorta anlaşması
der Exzedentenversicherer {sub} {m} aşkın hasar sigortacısı
die Exzedentenversicherung {sub} {f} aşkın hasar sigortası
der Exzedentenvertrag {sub} {m} aşkın hasar anlaşması
federnde Teile der Aufhängung {sub} {pl} askının yaylı parçaları
Freuden der Liebe {sub} {pl} aşkın mutlulukları
für [um ... willen] aşkına
Kind der Liebe {sub} {n} aşkın meyvesi çocuk
Liebe macht blind {sub} {f} aşkın gözü kördür
Macht der Liebe {sub} {f} aşkın gücü
die Übersicherung {sub} {f} aşkın sigorta
übervölkertes Gebiet {sub} {n} aşkın nüfuslu bölge
vergöttern {v} [vergötterte, hat vergöttert] aşkından ölmek
der Angriff {sub} {m} baskın
der Anschlag {sub} {m} baskın
die Anschwellung {sub} {f} taşkın
ausgelassen {adj} taşkın
ausgelassener {adj} daha taşkın
ausgelassenste {adj} en taşkın
ausschlaggebend {adj} baskın
außerordentlicher Flut {sub} {m} olağanüstü taşkın
äußerst verwundert {adj} oldukça şaşkın
baff [ugs.: verblüfft] saşkın
die Baskin {sub} {f} Bask
bedeppert {adj} şaşkın
benommen und verwirrt {adj} sersem ve şaşkın
bestürtzt {adj} şaşkın
bestürzt {adj} şaşkın
betreten {adj} şaşkın
betroffen {adj} [fassungslos] şaşkın
betroffen [schockiert] şaşkın
Das Wetter ist sehr drückend hava çok baskın
delirant {adj} şaşkın
desorientiert {adj} şaşkın
dumm {adj} şaşkın
durcheinander [Person: verwirrt] şaşkın
der Einfall {sub} {m} [Militär] baskın
entgeistert {adj} şaşkın
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu