29 direkte Treffer gefunden für: aşağı yukarı


46 indirekte Treffer gefunden für: aşağı yukarı

Deutsch Türkisch
annähernd eiförmig {adv} aşağı yukarı yumurta şeklinde
annähernd gleich {adv} aşağı yukarı eşit
anähneln {v} aşağı yukarı benzemek
auf und ab gehen aşağı yukarı gitmek
auf und ab rennen aşağı yukarı koşmak
auf und ab schaukeln aşağı yukarı sallanmak
entspricht ungefähr aşağı yukarı benzer
es wird etwa drei Tage dauern asağı yukarı üç gün sürer
es wird etwa eine Woche dauern asağı yukarı bir hafta sürer
es wird etwa einen Monat dauern asağı yukarı bir ay sürer
etwa 20 Bücher aşağı yukarı 20 kitap
etwa 40 Jahre alt sein aşağı yukarı 40 yaşında olmak
etwa achtzig aşağı yukarı seksen
etwa dem Abitur entsprechender Schulabschluss aşağı yukarı lise ayarında diploma
etwa drei an der Zahl aşağı yukarı sayısı üç
etwa dreißig aşağı yukarı otuz
etwa eine Meile aşağı yukarı bir mil
etwa eine Stunde aşağı yukarı bir saat
etwa entsprechen aşağı yukarı denk olmak
etwa fünf Pfund aşağı yukarı beş paund
etwa fünftausend Dollar aşağı yukarı beş bin dolar
etwa fünfundfünfzig aşağı yukarı ellibeş
etwa fünfzig aşağı yukarı elli
etwa genauso hoch wie aşağı yukarı …gibi aynı
etwa hundert aşağı yukarı yüz
etwa im Alter von 5 Jahren aşağı yukarı 5 yaşlarında
etwa im Alter von fünf Jahren aşağı yukarı beş yaşlarında
etwa neunzig aşağı yukarı doksan
fast nicht aşağı yukarı değil
fast sicher aşağı yukarı muhakkak
fast sieben Jahre alt sein {v} aşağı yukarı yedi yaşında olmak
fast so aşağı yukarı böyle
fast so alt aşağı yukarı bu yaşta
fast so alt wie aşağı yukarı aynı bu yaşta
fast so weiß wie Schnee aşağı yukarı kar gibi beyaz
fast vollständig aşağı yukarı tamam
ich dachte so ungefähr asağı yukarı böyle düşünmüştüm
in etwa entsprechen {v} asağı yukarı eşit olmak
in etwa entsprechend asağı yukarı eşit olan
in etwa gleich asağı yukarı eşit
in zwei ungefähr gleich große Lager gespalten aşağı yukarı aynı büyüklükte iki gruba ayrılmış
ist annähernd gleich aşağı yukarı eşit
die Kampfabstimmung {sub} {f} aşağı yukarı aynı oy beklentisi olan iki grup arasında oylama
die Kampfabstimmungen {sub} {pl} aşağı yukarı aynı oy beklentisi olan iki grup arasında oylamalar
nahezu vergleichbar {adv} aşağı yukarı karşılaştırılabilir
zu etwa gleichen Preisen wie heute aşağı yukarı bugünkü fiyatlar gibi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu