10 direkte Treffer gefunden für: ağrı


50 indirekte Treffer gefunden für: ağrı

Deutsch Türkisch
die Acetylsalicylsäure {sub} {f} [ASS] ağrı kesici-ateş düşürücü-kan pıhtılaşması önleyici madde
die Acromelalgia {sub} {f} ağrı
Aggie {v} [Student für Agrikultur] agri kültürü öğrencisi
die Agrikultur {sub} {f} tarım
die Agrikultur {sub} {f} ziraat
die Agrikulturphysik {sub} {f} ziraat kültürü fiziği
die Agriothymie {sub} {f} acımasızlık
die Agriothymie {sub} {f} agriotimi
die Agriothymie {sub} {f} hastalık derecesinde gaddarlık
die Agriothymie {sub} {f} zalimlik
die Agrypnie {sub} {f} [Asomnie] agripini
Akinesia algera {sub} {f} ağrı hareketsizlik
die Algesie {sub} {f} ağrı hissi
die Alghedonie {sub} {f} ağrıdan haz duyma
die Algolagnie {sub} {f} ağrı kösnüsü
die Algolagnie {sub} {f} ağrı şevheti
die Algomanie {sub} {f} ağrı duyma isteği
die Algomenorrhoe {sub} {f} ağrı kanama
das Algometer {sub} {n} [Algesimeter] ağrı hissetme ölçen alet
die Algometrie {sub} {f} ağrı ölçme
die Algophilie {sub} {f} ağrı duyma isteği
die Algophobie {sub} {f} ağrı korkusu
die Analgesie {sub} {f} ağrı duymama
die Analgetikasucht {sub} {f} ağrı kesici ilaç bağımlılığı
Aphegia algera {sub} {f} ağrı afaji
der Ararat {sub} {m} Ağrı Dağı
die Aspirin {sub} {f} [Med.] ağrı ve kırgınlığı dindirici
die Beschwerden {sub} {pl} ağrılar
das Brennen {sub} {n} ağrıma
brennen {v} [Wunde] ağrımak
der Brummschädel {sub} {m} ağrıyan kafa
der Brummschädel {sub} {m} ağrıyan baş
der Brummschädel {sub} {m} [schmerzender, benommener Kopf] ağrıyan baş
den Schmerz lindern {v} ağrı dundirmek
den Schmerz mindern {v} ağrısını azaltmak
die Schmerzen lindern ağrı dindirmek
die Schmerzen verschlimmern ağrılar fenalaşıyor
die Dyschezie {sub} {f} ağrı dışkılama zorluğu
Dyskinesia algera {sub} {f} ağrı hareket bozukluğu
Dysopsia algera {sub} {f} ağrı görme bozukluğu
einen Schmerz spüren {v} ağrı hissetmek
eines schmerzlichen Todes sterben ağrıdan kıvranarak çekerek ölmek
empfänglich für Schmerzen ağrı hisseder
es schmerzt ağrıyor
Freiheit von Schmerzen {sub} {f} ağrısız olma
Freiheit von Schmerzen {sub} {f} ağrısızlık
das Furunkel {sub} {n} ağrı bir nevi ağrılı deri iltihabı
geschmerzt [hat ~] ağrı
Haben Sie Schmerzen? Ağrınız var mı?
kataplastisch {adj} ağrı pansumanı ile ilgili
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu