49 direkte Treffer gefunden für: açıklamak

Deutsch Türkisch
abhandeln {v} [Thema] açıklamak
anmerken {v} [merkte an, hat angemerkt] açıklamak
annotieren {v} açıklamak
aufklären {v} [klärte auf, hat aufgeklärt] açıklamak
ausdeuten {v} [deutete aus, hat ausgedeutet] açıklamak
auseinander legen {v} [alt] açıklamak
auseinander setzen {v} [alt] açıklamak
auseinanderlegen {v} açıklamak
auseinandersetzen {v} [erklären] açıklamak
auslegen {v} [legte aus, hat ausgelegt] açıklamak
aussagen {v} [sagte aus, hat ausgesagt] açıklamak
bekannt geben {v} [Verborgenes] açıklamak
beleuchten {v} [ich beleuchtete, ich habe beleuchtet] açıklamak
bloßstrampeln, sich {v} açıklamak
darlegen {v} [erklären] açıklamak
darstellen {v} [schildern] açıklamak
deuten {v} [deutete, habe gedeutet] açıklamak
deutlich machen açıklamak
entwickeln {v} açıklamak
erhellen {v} açıklamak
erklären {v} [Erläutern] açıklamak
erklären {v} [verdeutlichen] açıklamak
erläutern {v} [erklären] açıklamak
explanieren {v} açıklamak
explizieren {v} açıklamak
herausreden {v} açıklamak
illustrieren {v} açıklamak
jemandem etwas begreiflich machen {v} açıklamak
klar machen {v} açıklamak
klarlegen {v} açıklamak
klarmachen {v} açıklamak
klarstellen {v} açıklamak
künden {v} [auf etwas hindeuten] açıklamak
lösen {v} açıklamak
näher bringen {v} açıklamak
näherbringen {v} [alte Schreibung] açıklamak
offenbaren {v} [offenbarte, hat offenbart] açıklamak
paraphrasieren {v} [paraphrasierte, hat paraphrasiert] açıklamak
preisgeben {v} [gab preis, hat preisgegeben] açıklamak
sagen {v} [sagte, hat gesagt] açıklamak
veranschaulichen {v} [veranschaulichte, hat veranschaulicht] açıklamak
verbildlichen {v} [verbildlichte, hat verbildlicht] açıklamak
verdeutlichen {v} [verdeutlichte, hat verdeutlicht] açıklamak
vereinbaren {v} [vereinbarte, hat vereinbart] açıklamak
verkünden {v} [verkündete, hat verkündet] açıklamak
verkündigen {v} [verkündigte, hat verkündigt] açıklamak
verständlich machen açıklamak
vorbringen {v} [brachte vor, hat vorgebracht] açıklamak
vortragen {v} [trug vor, hat vorgetragen] açıklamak

30 indirekte Treffer gefunden für: açıklamak

Deutsch Türkisch
im Erklärungsnotstand sein {v} açıklamak zorunda kalmak
in Erklärungsnot açıklamak zorunda
in Erklärungsnot bringen {v} açıklamak zorunda bırakmak
Zur Erläuterung açıklamak için
Abstimmungsergebnisse veröffentlichen {sub} {f} seçim sonuçlarını açıklamak
ausdrücklich erklären {v} kesin açıklamak
ausführlich erzählen {v} etraflıca açıklamak
ausschwatzen {v} bir sırrı açıklamak
bewusst machen {v} bir konuyu açıklamak
bis ins kleinste Detail erklären en küçük ayrıntısına noktasına kadar açıklamak
das Aufgebot verkünden {v} kadroyu açıklamak
das Glaubensbekenntnis ablegen dini inancını açıklamak
deuten {v} [deutete, habe gedeutet] anlamını açıklamak
druckfertig erklären {v} baskıya hazır olduğunu açıklamak
durch ein Beispiel erläutern bir örnekle açıklamak
eidesstattlich erklären {v} yeminli açıklamak
ein Geheimnis preisgeben {v} bir sırrı açıklamak
ein Problem schildern {v} bir sorunu açıklamak
ein Schiff für seeuntüchtig erklären geminin denize dayanıklı olmadığını açıklamak
ein Thema erörtern {v} bir konuyu açıklamak
einen Fall darlegen {v} bir olayı açıklamak
einen Plan erörtern {v} planı açıklamak
einen Vertrag für nichtig erklären {v} anlaşmanın geçersiz olduğunu açıklamak
einkleiden {v} (fikir, amaç) başka biçimde açıklamak
erhöhte Dividende ankündigen yükseltilmiş primleri açıklamak
erklären seinen Verzicht vazgeçtiğini açıklamak
etwas deutlich, klar machen {v} bir şeyi açıklamak
etwas für falsch erklären {v} bir şeyin yanlış olduğunu açıklamak
etwas für nichtig erklären {v} bir şeyin geçersiz olduğunu açıklamak
etwas für wahr erklären bir şeyin gerçek olduğunu açıklamak
0.003s