1 direkte Treffer gefunden für: açış

Deutsch Türkisch
der Aufschluss {sub} {m} açış

50 indirekte Treffer gefunden für: açış

Deutsch Türkisch
an açısından
anstreichen {v} [strich an, hat angestrichen] acısını çıkarmak
ausbaden {v} acısını çekmek
auslöffeln {v} acısını çekmek
der Drehimpuls {sub} {m} açısal impulsiyon
der Drehimpuls {sub} {m} açısal momentum (devinirlik)
die Drehimpulsachse {sub} {f} açısal impulsiyon ekseni
ein Leidtragender acısını çeken biri
entlang [Präposition +Akkusativ] açısından
hinweggekommen {v} acısını unuttu
hinwegkommen {v} [er kommt nicht darüber hinweg] acısını unutamıyor
hinwegkommend {adj} acısını unutan
die Kreisfrequenz {sub} {f} açısal sürat
das Mitgefühl {sub} {n} acısını paylaşma
Mittel zum schmerzlosen Töten {sub} {n} acısız öldürme aracı
ohne Winkel açısız
die Öffnungsklausel {sub} {f} açış hükmü
die Öffnungsklausel {sub} {f} açış şartı
reibungslos {adj} acısız
revanchieren {v} [sich ~: feindlich: revanchierte, hat revanchiert] acısını çıkarmak
rächen {v} [sich] acısı çıkmak
schmerzfrei {adj} acısız
schmerzlos {adj} acısız
der Schrägeinfall {sub} {m} açısal isabet
der Schrägstoß {sub} {m} açısal kesme
sich revanchieren {v} [bei jemandem: für etwas: = sich rächen] acısını çıkarmak
sich rächen {v} [seinen Tribut fordern] acısını çıkarmak
sie nahm an seinem Kummer Anteil acısını paylaştı
die Verschiebung {sub} {f} açısal sapma
Veränderung der Winkelgeschwindigkeit {sub} {f} açısal sürat değişikliği
das Vorspiel {sub} {n} [Opera] açış müziği
wettmachen {v} acısını çıkarmak
die Winkelabweichung {sub} {f} açısal inhiraf
die Winkelbeschleunigung {sub} {f} açısal hızlanma
die Winkelbewegung {sub} {f} açısal hareket
der Winkelbohrkopf {sub} {m} açısal delme başlığı
die Winkelbohrmaschine {sub} {f} açısal delme makinesi
die Winkeldispersion {sub} {f} açısal dağılma
das Winkeldrehgelenk {sub} {n} açısal dönme mafsalı
der Winkelfehler {sub} {m} açışal hata
die Winkelfrequenz {sub} {f} açısal sıklık
die Winkelgeschwindigkeit {sub} {f} açısal hız
die Winkelgeschwindigkeit {sub} {f} açısal hız ölçüsü
die Winkelgeschwindigkeit {sub} {f} açısal sürat
der Winkelgeschwindigkeitsschreiber {sub} {m} açısal hız kaydedici
die Winkelmotoren {sub} {pl} açısal motorlar
der Winkelschreibtisch {sub} {m} açısal masa
der Winkelschritt {sub} {m} açısal adım
winkelsynchron {adj} açısal senkron
die Winkelverschiebung {sub} {f} açısal kayma
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu