13 direkte Treffer gefunden für: Volk


50 indirekte Treffer gefunden für: Volk

Deutsch Türkisch
der Basalt {sub} {m} volkanik karataş
der Basalt {sub} {m} volkanik taş
basaltförmige Spaltung {sub} {f} volkanik taş şeklinde yarılma
basaltisches Gestein {sub} {n} volkanik taş kayası
der Bimsbeton {sub} {m} volkan taşlı beton
eruptiv {adj} [Geologie] volkani
feuerspeiender Berg [Geografie] volkan
die Fumarole {sub} {pl} volkandan çıkan gazlar ve buhar
die Glaslava {sub} {f} volkanik cam
im Vulkanisationsverfahren hergestellt volkanizasyon medoduyla imal edilmiş
der Krater {sub} {m} volkan ağzı
die Lava {sub} {f} volkan atığı
der Lavaausstoß {sub} {m} volkan salınımı
das Nephelin {sub} {n} volkanik kayalardan elde edilen seramikçilik ve sırlama işinde kullanılan sodyum-alüminyum ve potasyum-alüminyum slikatli mineral
das Sanidin {sub} {n} [Mineral] volkanik kayaçlarda bulunan ortoz feldspat türü
die Santarinerde {sub} {f} volkanik çimento
der Spannungskonstanthalter {sub} {m} volktaj sabitleyici
der Subvulkan {sub} {m} volkan altı
das Trachyt {sub} {n} volkandan çıkan sünger taşı
unvulkanisiert {adj} volkanize edilmemiş
Volk des Altertums {sub} {n} antik çağ milleti
der Volkentscheid {sub} {m} [Bürgerrentscheid] halkoyu
der Volkentscheid {sub} {m} [Bürgerrentscheid] refarandum
der Volker {sub} {m} erkek adı
die Volkerziehung {sub} {f} halk eğitim
der Volkgerichtshof {sub} {m} halk mahkemesi
das Volkhaus {sub} {n} halkevi
volklich {adj} halk ile ilgili
volklich {adj} ulusla ilgili
volkreich {adj} çok nüfuslu
volkreiche çok nüfuslu
volkreiches çok nüfuslu
Volks- [auf ein Land bezogen] millet-
die Volksabstimmung {sub} {f} halk oylaması
die Volksabstimmung {sub} {f} referandum
die Volksaktie {sub} {f} halka yönelik hisse senedi
die Volksaktien {sub} {pl} halka yönelik hisse senetleri
die Volksarmee {sub} {f} halk ordusu
der Volksaufruhr {sub} {m} halk ayaklanması
der Volksaufstand {sub} {m} halk ayaklanması
die Volksaufstände {sub} {pl} halk ayaklanmaları
der Volksausdruck {sub} {m} halk sözü
die Volksausgabe {sub} {f} [Militär] düşük fiyatlı halk baskısı
die Volksbank {sub} {f} halk bankası
die Volksbanken {sub} {pl} halk bankaları
der Volksbefrager {sub} {m} halka soran
die Volksbefragerin {sub} {f} halka soran bayan
die Volksbefragung {sub} {f} halk oylaması
die volksbefragung {sub} {f} plebisit
die Volksbefragung {sub} {f} referandum
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu