6 direkte Treffer gefunden für: Verstellung


31 indirekte Treffer gefunden für: Verstellung

Deutsch Türkisch
Verstellung der Spur {sub} {f} iz ayarı
die Verstellungen {sub} {pl} ayarlamalar
die Verstellungen {sub} {pl} değiştirmeler
die Verstellungskraft {sub} {f} ayarlama gücü
die Verstellungskunst {sub} {f} başka türlü görünme sanatı
axiale Verstellung {sub} {f} eksenel sapma
die Axialverstellung {sub} {f} eksenel ayarlama
die Backeneinzelverstellung {sub} {f} [Drehfutter] çeneleri teker teker yerinden oynatma
die Backenverstellung {sub} {f} çeneyi yerinden oynatma
die Bahnverstellung {sub} {f} demiryolu hattı değiştirme
die Breitetenverstellung {sub} {f} genişliğini değiştirmek
die Bürstenverstellung {sub} {f} fırça kayması
die Drehzahlverstellung {sub} {f} [Maschine] hız değişimi
die Durchmesserverstellung {sub} {f} çap değiştirme
die Feinverstellung {sub} {f} yavaş hareket
die Ferngeschwindigkeitsverstellung {sub} {f} uzaktan hız değiştirmesi
die Fördermengenverstellung {sub} {f} taşıma miktarı değişimi
Handrad zur Höhenverstellung {sub} {n} yükseklik ayarlayıcı el çarkı
die Handverstellung {sub} {f} el avansı
die Horizontalverstellung {sub} {f} yatay ayarlama
die Hubverstellung {sub} {f} strok ayan
die Höhenverstellung {sub} {f} yükseklik ayarı
die Initiatorverstellung {sub} {f} girişimci tanıtımı
die Kadaverstellung {sub} {f} kadavra durumu
kontinuierliche Verstellung {sub} {f} sürekli ayar değiştirme
die Längenverstellung {sub} {f} uzunluk ayarı
die Längsverstellung {sub} {f} ileri geri ayarlama
die Messerverstellung {sub} {f} bıçak ayarı
die Motorververstellung {sub} {f} motor ayarını bozma
die Polhöhenverstellung {sub} {f} kutup yüksekliği ayarı
die Querverstellung {sub} {f} enine ayarlama
0.002s