2 direkte Treffer gefunden für: Verluste

Deutsch Türkisch
die Verluste {sub} {pl} [Tote] ölüler
die Verluste {sub} {pl} kayıplar

33 indirekte Treffer gefunden für: Verluste

Deutsch Türkisch
Verluste ausgleichen {v} zararları dengelemek
Verluste decken {v} kayıpları kapatmak
Verluste erleiden {v} zarar uğramak
Verluste mindern {v} zararları azaltmak
die Verlusterfahrungen {sub} {pl} kayıp yaşantıları
die Verlusterfahrungen {sub} {pl} yitim yaşantıları
das Verlusterleiden {sub} {n} zarar uğrama
Abbau der Verluste {sub} {m} zararları azaltma
die Abbauverluste {sub} {pl} işletme kayıpları
Abschreibung für Devisenverluste {sub} {f} döviz kayıplarının amortismanı
absetzbare Geschäftsverluste {sub} {pl} vergiden düşülebilir işletme zararları
abzüglich Verluste zararlar hariç
alle Verluste {sub} {pl} tüm kayıplar
die Anfangsverluste {sub} {pl} başlangıç kayıpları
angelaufene Verluste {sub} {pl} tahakkuk eden kayıplar
die Arbeitsverluste {sub} {pl} kayıpları
die Aufarbeitungsverluste {sub} {pl} restore kaybı
die Aufbereitungsverluste {sub} {pl} işleme kayıpları
die Ausbeuteverluste {sub} {pl} işletme kayıpları
die Ausschussverluste {sub} {pl} hurda kayıpları
außergewöhnliche Verluste {sub} {pl} olağanüstü kayıplar
außerordentliche Verluste {sub} {pl} olağanüstü kayıplar
Beide Armeen hatten schwere Verluste her iki orduda ağır kayıplar verdi
die Debitorenverluste {sub} {pl} alacak kayıpları
dielektrische Verluste {sub} {pl} dielektriksel kayıplar
drohende Verluste {sub} {pl} korkutucu kayıplar
Ein- und Austrittsverluste {sub} {pl} devreye sokup çıkarma kayıpları
die Eisenverluste {sub} {f} demir kayıpları
die Endverluste {sub} {pl} nihai kayıplar
die Energieverluste {sub} {pl} enerji kayıpları
Entschädigung für Verluste kayıplar için tazminat
entstehende Verluste {sub} {pl} oluşan kayıplar
extrinsische Verluste {sub} {pl} dış kaynaklı kayıplar
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu