7 direkte Treffer gefunden für: Umkehr


67 indirekte Treffer gefunden für: Umkehr

Deutsch Türkisch
der Umkehranlasser {sub} {m} hız değiştirme anahtarı
der Umkehranlasswiderstand {sub} {m} tersine çevirme ve işletme reostası
der Umkehrantrieb {sub} {m} dönüşümlü tahrik
umkehrbar {adj} döndürülebilir
umkehrbar {adj} iki yönlü
umkehrbar {adj} tersine çevrilebilir
umkehrbar {adj} tersinir
umkehrbar {adj} çevrilebilir
umkehrbar {adj} çevrilir
Umkehrbare maschine {sub} {f} ters çevrilmiş makine
umkehrbarer Luftstrom {sub} {m} tersine hava cereyanı
umkehrbarer Prozess {sub} {m} dönüşümlü işlem
umkehrbarer Prozeß {sub} {m} [alt] dönüşümlü işlem
umkehrbares Element {sub} {n} akümülatör
die Umkehrbarkeit {sub} {f} tersine çevrilme kabiliyeti
die Umkehrbarkeit {sub} {f} tersinirlik
das Umkehrbild {sub} {n} tersine çevrili resim
die Umkehrdrehung {sub} {f} tersine döndürme
die Umkehreinrichtung {sub} {f} tersine çevrilme mekanizması
umkehren {v} [Kleidung: von außen nach innen] içine çevirmek
umkehren {v} [Kleidung: von innen nach außen] dışına çevirmek
umkehren {v} [Taschen: umkehrte, hat umkehrt] tersine çevirmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] altını üstüne getirmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] döndürmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] dönmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] dönüş yoluna koyulmak
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] dönüşe geçmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] evirmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] geri dönmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] ters çevirmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] tersyüz etmek
umkehren {v} [umkehrte, hat umkehrt] çevirmek
umkehren des Wagens {v} arabanın ters geri hareketi
umkehren um 180° {v} 80° çevirmek
umkehrend {adj} tersine dönen
der Umkehrer {sub} {m} tersine çevirici
der Umkehrfilm {sub} {m} pozitif olarak çekilen film
die Umkehrfunktion {sub} {f} inversiyon fonksiyonu
die Umkehrfunktion {sub} {f} [inverse Funktion] inversiyon fonksiyonu
das Umkehrgetriebe {sub} {n} tersine çevrilebilen dişli
der Umkehrhebel {sub} {m} tersine çevirme lövyesi
der Umkehrkontakt {sub} {m} ters kontak
der Umkehrmotor {sub} {m} ters çevrilmiş motor
die Umkehrosmose {sub} {f} ters osmoz
das Umkehrprisma {sub} {n} redresör prizması
der Umkehrprozess {sub} {m} tersine çevrilen işlem
der Umkehrpunkt {sub} {m} tersine dönme noktası
das Umkehrrohr {sub} {n} dönüş borusu
die Umkehrrohrleitung {sub} {f} dönüş boru hattı
der Umkehrschalter {sub} {m} tersine çeviren şalter
die Umkehrschaufel {sub} {f} ters dönük kanat
die Adrenalinumkehr {sub} {f} adrenalinin etkisinin yüksek dozlarda değişmesi
automatische Umkehr {sub} {f} otomatik geri dönüş
die Bewegungsumkehr {sub} {f} hareket dönüşü
die Beweislastumkehr {sub} {f} ispat yükü tersi
die Drehrichtungsumkehr {sub} {f} dönme yönü değişimi
die Farbumkehr {sub} {f} renk dönüşümü
die Farbumkehr {sub} {f} renk dönüştürme
die Momentenumkehr {sub} {f} moment dönüşümü
die Phasenumkehr {sub} {f} evre tersinimi
die Phasenumkehr {sub} {f} faz terslenmesi
die Polumkehr {sub} {f} kutup değişimi
die Schlafumkehr {sub} {f} gündüzleri uyumak isteyip geceleri uyuyamamak
die Seitenumkehr {sub} {f} yanal ters dönme
die Temperaturumkehr {sub} {f} hararet değiştirme
die Vorzeichenumkehr {sub} {f} işaret değişimi
die Wirkungsumkehr {sub} {f} tesir dönüşümü
0.002s