17 direkte Treffer gefunden für: Takt


77 indirekte Treffer gefunden für: Takt

Deutsch Türkisch
Änderung der Taktik {sub} {f} taktik değişimi
die Brennerei {sub} {f} taktirhane
der Dermatozoenwahn {sub} {m} taktil hallusinoz
die Destillation {sub} {f} taktir
destillieren {v} [destillierte, habe destilliert] taktir etmek
das Destilliergefäß {sub} {n} taktir kabı
das Destillierglas {sub} {n} taktir camı
die Taktik ändern taktiği değiştirmek
das Metrum {sub} {n} [Musik] takt ölçüsü
die Strategie {sub} {f} taktik
Takt halten {v} usûle uymak
der Taktabstand {sub} {m} zaman aralığı
die Taktanpassung {sub} {f} zaman uyumu
die Taktart {sub} {f} [Musik] zaman gruplama türü
der Taktbus {sub} {m} zamanlı otobüs
die Taktdauer {sub} {f} ölçü süresi
die Takte {sub} {pl} [Musik] düzenli aralıklarla oluşma sistemleri
die Takteinheit {sub} {f} zaman aralığı birimi
die Taktelastizität {sub} {f} zaman aralığı esnekliği
takten {v} [Zeit einstellen] ayarlamak
takten {v} ritimlemek
der Taktfehler {sub} {m} zaman aralığı ayarlama hatası
die Taktfertigung {sub} {f} devirli
die Taktfertigung {sub} {f} periyodik
taktfest {adj} [Musik] emin
taktfest {adj} [Musik] güvenilir
taktfest {adj} [Musik] güçlü
taktfest {adj} [Musik] sağlam
taktfest {adj} [Musik] sağlıklı
taktfest {adj} [Musik] ölçüden ayrılmayan
die Taktfrequenz {sub} {f} devir frekansı
das Taktgeben {sub} {n} ritimleme
der Taktgeber {sub} {m} anasaat
der Taktgeber {sub} {m} ritimleyici
taktgebunden {adj} ritime bağlı
das Taktgefühl {sub} {n} incelik
das Taktgefühl {sub} {n} nezaket
das Taktgefühl {sub} {n} sezgi
die Taktgeschwindigkeit {sub} {f} devir hızı
taktgleich senkron
taktieren {v} [Musik: taktierte, hat taktiert] plan dahilinde hareket etmek
taktieren {v} [Musik: taktierte, hat taktiert] planlı davranmak
taktieren {v} [Musik: taktierte, hat taktiert] taktik dahilinde davranmak
taktieren {v} [Musik: taktierte, hat taktiert] tempo tutmak
taktieren {v} [Musik: taktierte, hat taktiert] usül tutmak
taktierend {adj} planlı
taktiert {adj} planlı
die Taktik {sub} {f} [Militär] planlı davranış
die Taktik {sub} {f} [Militär] taktik
die Taktik {sub} {f} tabiye
die Taktik {sub} {f} taktik
der Abbildungstakt {sub} {m} görüntü seyri
der Abfragetakt {sub} {m} konuşma aralığı düzeni
abgeleiteter Takt {sub} {m} türetilmiş düzenli aralıklarla oluşma sistemi
Ablesen x Startakt {sub} {n} x hareket hamlesini okuma
abnormaler Kontakt {sub} {m} anormal kontak
der Abrechnungstakt {sub} {m} muhasebe döngüsü
der Abreißkontakt {sub} {m} ark kontağı
der Abreißkontakt {sub} {m} atlama kontağı
der Absaugkontakt {sub} {m} emme kontağı
der Abschaltekontakt {sub} {m} kapatma kontağı
der Abschaltkontakt {sub} {m} kapatma kontağı
Abtastung im Gegentakt {sub} {f} puş pul tarama
der Abwärtstakt {sub} {m} pistonun iniş siası
der Achteltakt {sub} {m} [Muzik] sekizlik ölçü
affektiver Kontakt {sub} {m} duygusal kontakt
der Akzentstufentakt {sub} {m} kademeli aksan uyumu
der Alarmkontakt {sub} {m} alarm kontağı
der Aluminiumkontakt {sub} {m} alüminminyum kontağı
am Signalkontakt sinyal kontağında
der Anlasskontakt {sub} {m} hareket düğmesi
der Ansaugtakt {sub} {m} emme zamanı
der Anschlusskontakt {sub} {m} bağlantı kontağı
der Arbeitskontakt {sub} {m} [geschäftlich] kontağı
der Arbeitskontakt {sub} {m} kapalı devre kontağı
der Arbeitstakt {sub} {m} çalışma hızı
der Aufsteckkontakt {sub} {m} kontak fişi
0.003s