6 direkte Treffer gefunden für: Ren


77 indirekte Treffer gefunden für: Ren

Deutsch Türkisch
die Abblassung {sub} {f} rengini atma
die Abfallraspel {sub} {f} rende artığı
abfärben {v} [färbte ab, hat abgefärbt] rengini atmak
die Abfärbung {sub} {f} rengini atma
abgeraspelt rendelenmiş
abgerieben rendelenmiş
abgetönt renklendirilmiş
abgezogen rengi sökülmüş
die Abhobeleinrichtung {sub} {f} rendeleme tesisatı
abhobeln {v} [hobelte ab, hat abgehobelt] rende ile yontmak
abhobeln {v} [hobelte ab, hat abgehobelt] rendeden geçirmek
abhobeln {v} [hobelte ab, hat abgehobelt] rendelemek
Abkommen über die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer {sub} {n} Ren nehri gemicilerinin sosyal güvenlik anlaşması
abraspeln {v} [raspelte ab, hat abgeraspelt] rendelemek
der Abrichthobel {sub} {m} rende makinesi
die Abrichthobelmaschine {sub} {f} rende makinesi
das Abtönen {sub} {n} renk verme
abtönen {v} [tönte ab, hat abgetönt] renk vermek
abtönend {adj} renk veren
abtönt {adj} renk verir
Abtönungs- renk verme-
Abwechslung in den Farben {sub} {f} renklerde değişiklik
abzähnen {v} rendelemek
die Achromasie {sub} {f} renk hatalarının serbestliği
achromatisieren {v} rengi gidermek
die Achromatisierung {sub} {f} rengini izale etme
der Achromatismus {sub} {m} renksizlik
die Achromatopsie {sub} {f} [Farbenblindheit] renk körlüğü
die Achromatopsie {sub} {f} [Med.] renk körlüğü
der Ackerbauer {sub} {m} rençber
der Ackermann {sub} {m} rençber
additive Farbmischung {sub} {f} renk uyartıları toplamsal karışımı
das Altmaterial {sub} {n} rende talaşı
am Rhein {sub} {m} [a.Rh.] Ren nehri kenarında
an beiden Ufern des Rheins Ren Nehrinin her iki kıyısında
die Anfärbbarkeit {sub} {f} renklendirilebilirlik
das Anlaufen {sub} {n} [von Metall] rengi değişmek
anlaufen {v} [lief an, hat angelaufen] rengi atmak
anlösen {v} rengini bozmak
Anzahl der Farben {sub} {f} renklerin
aromatischer Alkohol {sub} {m} renksiz alkol
auf der anderen Seite des Rheins Ren nehrinin karşı tarafında
auf Farbringe prüfen renkli halkaları kontrol etmek
aufhellen [Haare etc.] rengini açmak
aufhellen {v} [hellte auf, hat aufgehellt] renk açmak
der Aufheller {sub} {m} [in Reinigungsmitteln] renk açan
das Aufhelllicht {sub} {n} renk açıcı ışık
das Aufhellmittel {sub} {n} renk açıcı madde
die Aufhellung {sub} {f} [Haare] rengini açma
die Aufhellung {sub} {f} renk açma tesiri
das Aufhellungsmittel {sub} {n} renk açma maddesi
... stündig saat ren
... tägig gün ren
ab [Präposition] -dan itibaren
ab [Präposition] -den itibaren
ab [zeitlich] -den itibaren
ab 18 Jahre 18 yaşından itibaren
ab 7 Euro 7 euro`dan itibaren
ab Bahnhof istasyondan itibaren
ab Berlin Berlin`den itibaren
ab Brüssel Brükselden itibaren
ab dem heutigen Tag bugünden itibaren
ab dem Jahre 2002 2002 senesinden itibaren
ab der Vertragsunterzeichnung anlaşma imzalanmasından itibaren
ab dreizehn Jahre 13 yaşından itibaren
Ab durch die Mitte! ortadan itibaren
ab Ende des vergangenen Jahres geçen senenin sonundan itibaren
ab Erfüllungsort doldurulan yerden itibaren
ab Hamburg {adv} Hamburg`dan itibaren
ab heute bugünden itibaren
ab jetzt şu andan itibaren
ab Kai rıhtımdan itibaren
ab Kenntnis von Schaden und Schädiger zararın ve zarar verenin bilgilendirilmesinden itibaren
ab Laderampe des Verkäufers satıcının yükleme setinden itibaren
ab Mitte des vergangenen Jahres geçen senenin ortasından itibaren
ab München [ab Werk] Münih’ten itibaren
ab nun şu andan itibaren
0.003s