14 direkte Treffer gefunden für: Reiz


50 indirekte Treffer gefunden für: Reiz

Deutsch Türkisch
Reiz bieten {v} teşvik sunmak
Reiz der Neuheit {sub} {m} yenilik cazibesi
Reiz eines Abenteuers macera cazibesi
Reiz für die Allgemeinheit {sub} {m} genel cazibe
reizfrei {adj} tahrişsiz
der Reiz-BH {sub} {m} [besonders aufreizend] cezbedici sütyen
der Reizartikel {sub} {m} cezbedici eşya
der Reizauslöser {sub} {m} uyarıcı
reizbar {adj} [Med.] irritabl
reizbar {adj} [Med.] çabuk kızan
reizbar {adj} [Med.] öfkeli
reizbar {adj} aşırı derecede uyarılır bir yapıya sahip
reizbar {adj} aşırı duyarlı
reizbar {adj} cazip
reizbar {adj} cezbedici
reizbar {adj} hırçın
reizbar {adj} tepki verici
reizbar {adj} öfkeci
reizbare Depression {sub} {f} ajite depresyon
reizbare Depression {sub} {f} öfkeli depresyon
reizbare Person {sub} {f} aşırı derecede uyarılır bir yapıya sahip kişi
reizbare Person {sub} {f} çabuk kızan kişi
reizbarer Psychopath {sub} {m} sinirli psikopat
reizbarer Psychopath {sub} {m} çabuk öfkelenen psikopat
die Reizbarkeit {sub} {f} aşırı derecede uyarılırlık
die Reizbarkeit {sub} {f} aşırı duyarlık
die Reizbarkeit {sub} {f} cezbedicilik
die Reizbarkeit {sub} {f} hırçınlık
die Reizbarkeit {sub} {f} sinirlilik
die Reizbarkeit {sub} {f} çabuk kızma
die Reizbarkeit {sub} {f} öfkecilik
die Reizbarkeiten {sub} {pl} hırçınlıklar
die Reizbehandlung {sub} {f} uyarı sağaltımı
der Reizdarm {sub} {m} hassas bağırsak
die Reize {sub} {pl} cazibeler
die Reize {sub} {pl} dürtüler
die Reize {sub} {pl} uyarılar
Reize der See {sub} {pl} denizin cazibeleri
reizempfindlich {adj} uyarıya karşı hassas
die Reizempfindlichkeit {sub} {f} uyarı hassaslığı
reizempfänglich {adj} uyarı alan
die Reizempfänglichkeit {sub} {f} uyarı alma
reizen {v} [erregen] uyandırmak
reizen {v} [locken] cezbetmek
reizen {v} [locken] cezp etmek
reizen {v} [locken] çekmek
reizen {v} [Med.] tahriş etmek
reizen {v} [reizte, hat gereizt] aşırı derecede uyarmak
reizen {v} [reizte, hat gereizt] büyülemek
reizen {v} [reizte, hat gereizt] hırçınlaştırmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu