12 direkte Treffer gefunden für: Praktik


46 indirekte Treffer gefunden für: Praktik

Deutsch Türkisch
die Praktika {sub} {pl} fiili uygulamalar
die Praktika {sub} {pl} pratikler
Praktika in Unternehmen {sub} {pl} işletmede fiili uygulamalar
praktikabel {adj} amaca uygun
praktikabel {adj} gerçek
praktikabel {adj} kullanışlı
praktikabel {adj} pratik
praktikabel {adj} uygulanabilir
praktikabel {adj} yararlı
die praktikabel {sub} {f} pratiğe uygun
die Praktikabilität {sub} {f} uygulanabilirlik
Praktikabilität {v} pratiğe uygunluk
praktikable Lösung {sub} {f} uygulanabilir çözüm
praktikabler Plan {sub} {m} uygulanabilir plan
praktikabler Vorschlag {sub} {m} uygulanabilir öneri
der Praktikant {sub} {m} pratisyen
der Praktikant {sub} {m} stajyer
die Praktikantenausbildung {sub} {f} stajyer yetiştirme
der Praktikantenlehrgang {sub} {m} satjyer kursu
die Praktikantenstelle {sub} {f} satjyer yeri
die Praktikantin {sub} {f} [weiblich] stajyer
die Praktiken {sub} {pl} uygulamalar
der Praktiker {sub} {m} deneyim kazanmış kimse
der Praktiker {sub} {m} pratik bilgi sahibi
der Praktiker {sub} {m} pratisyen
der Praktiker {sub} {m} uygulayıcı
die Praktikerin {sub} {f} [weiblich] pratisyen
die Praktikerin {sub} {f} [weiblich] uygulayıcı
das Praktikum {sub} {n} pratisyenlik dönemi
das Praktikum {sub} {n} staj
das Praktikum {sub} {n} tatbikat
der Praktikumsplatz {sub} {m} staj yeri
das Praktikumstipendium {sub} {n} staj bursu
der Praktikumsvertrag {sub} {m} staj sözleşmesi
die Praktikumszeit {sub} {f} staj zamanı
das Praktikumszeit {sub} {n} uygulama dönemi
das Praktikumszeit {sub} {n} çıraklık dönemi
das Praktikumszeugnis {sub} {n} staj diploması
der Praktikus {sub} {m} deneyim kazanmış kimse
der Praktikus {sub} {m} pratik bilgi sahibi
die Chiropraktik {sub} {f} çıkıkçılık
diskriminierende Praktik {sub} {f} ayrımcı uygulama
die Sexpraktik {sub} {f} seks pratiği
die Sexualpraktik {sub} {f} cinsel pratik
verbesserte Verwaltungspraktik {sub} {f} düzeltilmiş idare pratiği
die Wettbewerbspraktik {sub} {f} rekabet pratiği
0.002s