8 direkte Treffer gefunden für: Modus


33 indirekte Treffer gefunden für: Modus

Deutsch Türkisch
Modus "Caps lock" [Feststelltaste] sabitleme tuşu
Modus "Öffnen" açma tuşu
Modus Vivendi [Rechtswissenschaft] geçici anlaşma
Modus Vivendi [Rechtswissenschaft] muvakkat anlaşma
der Modusfrequenzunterschied {sub} {m} [Abk. zu] frekans farkı modu [Cihazlarda frekans farklarının görüntülendiği/gösterildiği ekran]
der Moduswandler {sub} {m} bölme levhası
die Moduszahl {sub} {f} şekil sayısı
der Abbildungsmodus {sub} {m} görüntü modu
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme tarzı
der Abfragemodus {sub} {m} bilgi edinme yöntemi
der Abfragemodus {sub} {m} sorgu kipi
der Abfragemodus {sub} {m} sorgu modu
der Abfragemodus {sub} {m} sorgulama kipi
Abgesicherter Modus {sub} {m} emniyete alınmış suret
der Abrechnungmodus {sub} {m} hesap tarzı
der Abrechnungmodus {sub} {m} hesap yöntemi
der Abschreibungsmodus {sub} {m} amortisman yöntemi
der Absolutwertmodus {sub} {m} mutlak değer tarzı
der Addiermodus {sub} {m} toplama modu
der Adressiermodus {sub} {m} adresleme tarzı
der Adressierungsmodus {sub} {m} adresleme tarzı
der Alternativmodus {sub} {m} alternatif mod
der Anforderungsmodus {sub} {m} istek modu
der Anmeldemodus {sub} {m} kaydetme modu
der Antwortmodus {sub} {m} [Rechnermodem] cevap modüsü
der Antwortmodus {sub} {m} cevap tarzı
der Antwortmodus {sub} {m} yanıt modu
der Anwendungsmodus {sub} {m} kullanım yöntemi
der Anzeigemodus {sub} {m} gösterme biçimi
der Anzeigemodus {sub} {m} gösterme tarzı
der Asynchronmodus {sub} {m} asenkron tarz
der Aufzeichnungsmodus {sub} {m} kayıt usulü
der Aufzeichnungsmodus {sub} {m} kayıt yöntemi
0.001s