3 direkte Treffer gefunden für: Meer

Deutsch Türkisch
das Meer {sub} {n} [Geologie] deniz
das Meer {sub} {n} [Geologie] derya
das Meer {sub} {n} [Geologie] okyanus

77 indirekte Treffer gefunden für: Meer

Deutsch Türkisch
Meer aus Flammen {sub} {n} ateş deryası
der Meeraal {sub} {m} mığrı
der Meeraal {sub} {m} yılan balığı
die Meeraale {sub} {pl} yılan balıkları
die Meerbarbe {sub} {f} [Zoologie] barbunya balığı
die Meerbarben {sub} {pl} [Zoologie] barbunya balıkları
der Meerbarsch {sub} {m} ispendek
der Meerbarsch {sub} {m} levrek
die Meerbarsche {sub} {pl} levrekler
der Meerblick {sub} {m} deniz manzarası
die Meerbrasse {sub} {f} melanurya
die Meerbrasse {sub} {f} sinarit
die Meerbrasse {sub} {f} pagrus balığı
die Meerbrasse {sub} {f} sinarit balığı
die Meerbrassen {sub} {pl} melanuryalar
die Meerbrassen {sub} {pl} sinarit balıkları
der Meerbusen {sub} {m} girintili çıkıntılı arazi
der Meerbusen {sub} {m} haliç
der Meerbusen {sub} {m} koy
der Meerbusen {sub} {m} körfez
der Meerbutt {sub} {m} pisi balığı
der Meerdorn {sub} {m} [Botanik] çıçırgan otu
der Meerdorn {sub} {m} [Botanik] yalancı iğde
der Meerdorn {sub} {m} [Botanik] yer iğdesi
der Meerdorsch {sub} {m} bakalyaro
der Meerdorsch {sub} {m} barlam
die Meerdrossel {sub} {f} çilçırçır balığı
die Meerdrossel {sub} {f} ot balığı
die Meerdrossel {sub} {f} çırçır balığı
die Meere {sub} {pl} denizler
die Meerechse {sub} {f} deniz kertenkelesi
das Meereis {sub} {n} deniz buzu
der Meereisgürtel {sub} {m} deniz buzu kuşağı
die Meereispfütze {sub} {f} deniz buzu göleti
die Meereisrinne {sub} {f} deniz buzu yarığı
die Meereisscholle {sub} {f} deniz buzu kütlesi
die Meereisspalte {sub} {f} deniz buzu çatlağı
die Meerenge {sub} {f} [Geologie] boğaz
der Meerengel {sub} {m} [Zoologie] maymun balığı
die Meerengen {sub} {pl} boğazlar
die Meerengenstaaten {sub} {pl} boğaz ülkeleri
Meeres- deniz-
die Meeresablagerungen {sub} {f} deniz tortuları
der Meeresabschnitt {sub} {m} deniz buzu parçası
die Meeresalge {sub} {f} deniz yosunu
die Meeresalgen {sub} {pl} deniz yosunları
die Meeresanschwemmung {sub} {f} deniz aluvyonu
die Meeresanschwemmung {sub} {f} deniz tortusu
der Meeresanstieg {sub} {m} deniz yükselmesi
der Meeresarm {sub} {m} [Geologie] dar körfez
die Meeresarme {sub} {pl} [Geologie] dar körfezler
Abkommen zum Schutz der Seehunde im Wattenmeer {sub} {n} kuzey denizi şeridinde deniz köpeklerinin korunması için anlaşma
Abwasserrohr ins Meer {sub} {n} denize verilen atık su borusu
Adriatisches Meer [Geologie] Adriyatik Denizi
Adriatisches Meer {sub} {n} Adriyatik Denizi
am Meer denizde
arabisches Meer {sub} {n} Arap denizi
Asowsches Meer {sub} {n} Azak denizi
auf dem Meer denizde
Ägäisches Meer {sub} {n} Ege Denizi
baden im Meer {v} denizde yüzmek
baltisches Meer {sub} {n} Baltık Denizi
das Binnenmeer {sub} {n} deniz
Blick aufs Meer {sub} {m} denize bakış
das Blumenmeer {sub} {n} açmış çiçeklerle kaplı geniş alan
das Blumenmeer {sub} {n} çiçek denizi
das Flammenmeer {sub} {n} ateş deryası
das Rote Meer Kızıldeniz
das Schwarze Meer Karadeniz
Der alte Mann und das Meer [Roman] yaşlı ihtiyar ve deniz
der Wind bewegt das Meer rüzgâr denizi hareketlendiriyor
direkt am Meer tam deniz kenarında
ein schöner blick auf das meer denize karşı güzel bir bakış
das Eismeer {sub} {n} Antarktik Okyanusu
das Eismeer {sub} {n} Buz denizi
das Felsenmeer {sub} {n} kayalık deniz
das Feuermeer {sub} {n} ateş deryası
0.003s