10 direkte Treffer gefunden für: Kragen


45 indirekte Treffer gefunden für: Kragen

Deutsch Türkisch
der Kragenaufschlag {sub} {m} yaka kıvrımı
der Kragenbär {sub} {m} [Zoologie] Tibet ayısı
die Kragenbüchse {sub} {f} bilezik kovanı
die Kragendichtung {sub} {f} bilezik conta
die Kragengröße {sub} {f} yaka büyüklüğü
der Kragenknopf {sub} {m} yaka düğmesi
kragenlos {adj} yakasız
kragenloser Pullover {sub} {m} yakasız kazak
die Kragennummer {sub} {f} yaka numarası
der Kragenring {sub} {m} yaka halkasi
der Kragenschnitt {sub} {m} yaka kesimi
der Kragenschoner {sub} {m} atkı
der Kragenschoner {sub} {m} kaşkol
der Kragenspiegel {sub} {m} [Kragenpatten] üniformada rütbe işareti
der Kragensteg {sub} {m} yakayı dik tutan ek bez
das Kragenstäbchen {sub} {n} yaka çubuğu
die Kragenweite {sub} {f} yaka numarası
das Kragenziehen {sub} {n} çekme ve basınç yoluyla sac şekillendir metodu
der Kragenzuschneider {sub} {m} yaka kesici
abkragen {v} [kragte ab, hat abgekragt] köşe kımak
abkragen {v} [kragte ab, hat abgekragt] pahını kımak
abkragen {v} [kragte ab, hat abgekragt] şevlendirmek
an den Kragen yakalarda
der Anknöpfkragen {sub} {m} takma yaka
auskragen {v} dirsek koymak
auskragen {v} dışarıya doğru çıkıntı vermek
auskragen {v} çıkarmak
der Babykragen {sub} {m} bebe yakası
Da platzte mir der Kragen o zaman feleğimi şaşırdım
der Damenpelzkragen {sub} {m} bayan kürk yakası
enge Kragen {sub} {pl} dar yakalar
enger Kragen {sub} {m} dar yaka
es geht jemandem an den Kragen belâsını bulmak
es geht um Kopf und Kragen canı ve malı pahasına
es geht um Kopf und Kragen ölüm kalım meselesi
der Eton-Kragen {sub} {m} [steif, umgeschlagen] sert yaka
der Fellkragen {sub} {m} deri yakalık
der Geizkragen {sub} {m} {ugs.} açgözlü
der Geizkragen {sub} {m} cimri
der Geizkragen {sub} {m} eli sıkı
der Geizkragen {sub} {m} hasis
der Geizkragen {sub} {m} pinti
der Geizkragen {sub} {m} tamahkâr
die Geizkragen {sub} {pl} tamahkârlar
der Gummikragen {sub} {m} lastik yaka
0.001s