Keine direkten Treffer gefunden für: Kiril

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: Kiril

Deutsch Türkisch
abbrechen {v} [brach ab, ist abgebrochen] kırılmak
abbrechen {v} [brach ab, hat abgebrochen] kırılmak
abbrüchig {adj} kırılgan
abgebrochen {adj} kırılmış
abgebrochen werden {v} kırılmak
abgesplitterte Ecke {sub} {f} kırılmış köşe
abknicken {v} [knickte sich ab, ist abgeknickt] kırılmak
abscheren [Sicherungsstift] kırılmak
die Abscherfestigkeit {sub} {f} kırılma mukavemeti
die Abscherfraktur {sub} {f} kırılma çentiği
der Abscherstift {sub} {m} [Scherstift] kırılma pimi
der Abschertest {sub} {m} [Scherversuch] kırılma deneyi
die Abscherung {sub} {f} kırılma
die Abscherungsfläche {sub} {f} kırılma yüzeyi
der Abscherwert {sub} {m} kırılma değeri
Abstufung der Bruchsteine {sub} {f} kırılmış taşları çeşitlerine göre ayırmak
aufbruchsbereit kırılmaya hazır
ausbrechen {v} [brach aus, hat ausgebrochen] kırılmak
der Ausbruch {sub} {m} kırılma
die Ausbruchstelle {sub} {f} kırılan yer
die Ausbrüche {sub} {pl} kırılmalar
beleidigt {adj} kırılmış
der Berstwiderstand {sub} {m} kırılma direnci
das Beugungsspektrum {sub} {n} kırılma tayfı
brechbar {adj} kırılabilir
die Brechbarkeit {sub} {f} kırılabilirlik
die Brechbarkeit {sub} {f} kırılabilme
das Brechen {sub} {n} kırılma
brechen {v} [brach, hat gebrochen] kırılmak
brechen {v} [sich] kırılmak
brechender Winkel {sub} {m} kırılıma açısı
brechendes Medium {sub} {n} kırılıcı orta
die Brechkohle {sub} {f} kırılmış kömür
der Brechkoks {sub} {m} kırılmış kok
die Brechkraft {sub} {f} [von Stahleisen] kırılma kuvveti
der Brechpunkt {sub} {m} kırılma noktası
die Brechung {sub} {f} kırılma
die Brechungebene {sub} {f} kırılma yüzeyi
die Brechungen {sub} {pl} kırılmalar
der Brechungexponent {sub} {m} kırılma indisi
der Brechungexponent {sub} {m} kırılma sayısı
die Brechungsachse {sub} {f} kırılma
die Brechungsebene {sub} {f} kırılma düzeyi
der Brechungsexponent {sub} {m} kırılma merkezi
der Brechungsfehler {sub} {m} kırılma hatası ve buna bağlı olarak oluşan görme bozukluğu
die Brechungsflasche {sub} {f} kırılma sathı
das Brechungsgesetz {sub} {n} kırılma kanunu
der Brechungsindex {sub} {m} kırılma endeksi
der Brechungsindex {sub} {m} kırılma sayısı
der Brechungskoeffizient {sub} {m} kırılma katsayısı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu