5 direkte Treffer gefunden für: Kind


77 indirekte Treffer gefunden für: Kind

Deutsch Türkisch
hasserfüllt {adj} kindar
Kind an der Brust {sub} {n} emen çocuk
Kind aus erster Ehe {sub} {n} ilk evlilikten çocuk
Kind aus früherer Ehe {sub} {n} eski evlilikten çocuk
Kind aus geschiedener Ehe {sub} {n} boşanılan evlilikten çocuk
Kind aus zweiter Ehe {sub} {n} ikinci evlilikten çocuk
Kind beim Namen nennen {sub} {n} çocuğu adıyla anmak
Kind beim rechten Namen nennen {sub} {n} açık konuşmak
Kind beim rechten Namen nennen {sub} {n} çocuğun adını koymak
Kind bereitet seinen Eltern keine Sorgen {sub} {n} çocuk anne babasına üzüntü vermiyor
Kind der Tochter {sub} {n} kızın çocuğu
Kind der Vorstellung {sub} {n} hayalin çocuğu
Kind drogensüchtiger Eltern {sub} {n} uyuşturucu bağımlısı ebeveynlerin çocuğu
Kind eines Zuhälters {sub} {n} pezevengin evladı
Kind entwöhnen {sub} {n} çocuğu sütten kesmek
Kind hat eine Erbkrankheit {sub} {n} çocuğun kalıtsal bir hastalığı var
Kind hat sich verschluckt und wäre fast erstickt {sub} {n} çocuğun genizine bir şey gitti, neredeyse ölecekti
Kind hat vor einem Monat gelernt zu gehen {sub} {n} çocuk bir ay önce yürümeye başladı
Kind im Mutterleib {sub} {n} anne karnında çocuk
Kind im Vorschulalter {sub} {n} okul öncesi eğitim yaşında çocuk
Kind im zarten Alter {sub} {n} genç yaşta çocuk
Kind in der Arbeitsgruppe {sub} {n} grubundaki çocuk
Kind in zarten Jahren {sub} {n} gençlik yıllarında çocuk
Kind ist sehr blass {sub} {n} çocuğun rengi çok solgun
Kind ist sehr intelligent {sub} {n} çocuk çok akıllı
Kind der Liebe {sub} {n} aşkın meyvesi çocuk
Kind meiner Nachbarin hat eine Wachstumsstörung {sub} {n} komşumun çocuğunda büyüme sorunu var
Kind mit dem Bade ausschütten {sub} {n} pire için yorgan yakmak
Kind mit Lernstörungen {sub} {n} güç öğrenen çocuk
Kind muss geimpft werden Çocuğun aşı olması gerekiyor
Kind ohne Begleitung {sub} {n} refakatsiz çocuk
Kind reicher Eltern sein {sub} {n} zengin anne babanın çocuğu olmak
Kind taufen {v} çocuğu vaftiz etmek
Kind unbekannter Eltern {sub} {n} anne babası belirsiz çocuk
Kind und Kegel çoluk çocuk
Kind unter Vormundschaft {sub} {n} vesayet altındaki çocuk
Kind von 10 Jahren {sub} {n} 10 yaşındaki çocuk
Kind von 4 Jahren {sub} {n} dört yaşındaki çocuk
Kind von behinderten Eltern {sub} {n} engelli anne babanın çocuğu
das Kindbett {sub} {n} [Med.] loğusa yatağı
das Kindbett {sub} {n} [Med.] terdöşeği
die Kindbetten {sub} {pl} loğusa yatakları
das Kindbettfieber {sub} {n} [Med.] loğusa hastalığı
die Kindbettpsychose {sub} {f} lohusalık psikozu
das Kindchen {sub} {n} çocukcuk
die Kindchen {sub} {pl} çocukcuklar
das Kindchenschema {sub} {n} [Gesamtheit der für ein Kleinkind typischen körperlichen oder verhaltensmäßigen Merkmale] çocuğun tüm özelliklerini gösteren durum
die Kinder {sub} {pl} efrat
die Kinder {sub} {pl} çocuklar
Kinder 5 Jahre alt und jünger {sub} {pl} 5 yaş veya daha küçük çocuklar
Kinder 6 Jahre alt und älter {sub} {pl} 6 yaş veya daha büyük çocuklar
abnormales Kind {sub} {n} anormal çocuk
abscheuliches Kind {sub} {n} berbat çocuk
adoptiertes Kind {sub} {n} evlat edinilen çocuk
adoptiertes Kind {sub} {n} evlatlığa alınan çocuk
das Adoptivkind {sub} {n} evlat edinilen çocuk
das Adoptivkind {sub} {n} evlatlık
das Adoptivkind {sub} {n} manevi evlat
das Afterkind {sub} {n} babası öldükten sonra doğan çocuk
als gemeinschaftliches Kind ortak çocuk olarak
als Kind çocuk olarak
an Masern erkranktes Kind {sub} {n} kızamık hastalığına yakalanmış çocuk
Angenommenes Kind {sub} {n} besleme
angenommenes Kind {sub} {n} evlatlık çocuk
Angriff auf ein Kind {sub} {m} çocuğa saldırı
Annahme als Kind {sub} {f} evlat edinme
Annahme als Kind {sub} {f} evlatlığa kabul
arabisches Kind {sub} {n} Arap çocuğu
das Arbeiterkind {sub} {n} işçi çocuğu
armes Bauernkind [ein~] zavallı rençber çocuğu
Auffälliges Kind {sub} {n} dikkat çeken çocuk
aufgewecktes Kind {sub} {n} uyanık çocuk
ausgelassenes Kind {sub} {n} haşarı çocuk
das Ausländerkind {sub} {n} yabancı çocuk
außereheliches Kind {sub} {n} evlilik dışı çocuk
außereheliches Kind {sub} {n} gayri meşru çocuk
außereheliches Kind {sub} {n} nameşru çocuk
0.003s