Keine direkten Treffer gefunden für: Käufers

Deutsch Türkisch

33 indirekte Treffer gefunden für: Käufers

Deutsch Türkisch
das Kaufersuchen {sub} {n} satın alma dilekçesi
die Käuferschaft {sub} {f} alıcılar
die Käuferschaft {sub} {f} müşteriler
die Käuferschicht {sub} {f} alıcı kesimi
die Käuferschicht {sub} {f} müşteri kesimi
die Käuferschichten {sub} {pl} alıcı kesimleri
die Käuferschichten {sub} {pl} müşteri kesimleri
die Käuferseite {sub} {f} alıcı taraf
der Käuferstreik {sub} {m} alıcı grevi
der Käuferstreik {sub} {m} müşteri grevi
ab Laderampe des Verkäufers satıcının yükleme setinden itibaren
anstelle des Verkäufers satıcının yerine
auf Gefahr des Käufers satıcının sorumluluğunda
auf Kosten des Käufers alıcı hesabına ve riskine
auf Risiko des Käufers satın alanın riskine
auf Verlangen des Käufers alıcının isteği üzerine
auf Verlangen des Käufers müşterinin isteği üzerine
Gewährleistung des Verkäufers {sub} {f} satıcı garantisi
Gewährleistung des Verkäufers {sub} {f} satıcının teminatı yerine getirmesi
Gewährleistungsgarantie des Verkäufers satıcının tazminat garanti
Haftung des Verkäufers {sub} {f} satıcının sorumluluğu
Haftung des Verkäufers satıcının sorumluluğu
im Namen des Verkäufers satıcının adına
Interessen des Käufers {sub} {pl} alıcının ilgisi
Interessen und Probleme des Käufers {sub} {f} alıcının çıkar ve problemleri
Laderampe des Verkäufers {sub} {f} satıcının yükleme rampası
Mängelanspruch des Käufers {sub} {m} alıcının noksanlıktan doğan hakları
nach Wunsch des Verkäufers satıcı arzusuna göre
zu Gunsten des Käufers satın alanın yararına
zu Last des Käufers alıcı tarafından ödenmek üzere
zu Last des Käufers alıcı öder
zugunsten des Käufers alıcının yararına
zur Verfügung des Käufers alıcının hizmetinde
0.002s