7 direkte Treffer gefunden für: Justiz


50 indirekte Treffer gefunden für: Justiz

Deutsch Türkisch
die Justizangestellte {sub} {f} yargı işleri çalışanı [adlî memure]
der Justizakt {sub} {m} yargı durumu
der Justizakt {sub} {m} yargı işlemi
die Justizamtsinspektorin {sub} {f} yargı makamı müfettişi
der Justizangestellter {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] adliye çalışanı
der Justizangestellter {sub} {m} adliye memuru
die Justizanstalt {sub} {f} [österr.] adli kurum
der Justizapparat {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] adli mekanizma
die Justizausbildung {sub} {f} adliye eğitimi
die Justizausbildung {sub} {f} yargı eğitimi
die Justizbeamte {sub} {f} adliyeci
der Justizbeamter {sub} {m} [juristisch] adliye memuru
der Justizbeamter {sub} {m} adli memur
der Justizbeamter {sub} {m} adliyeci
die Justizbeamtin {sub} {f} [weiblich: juristisch] adliye memuru
die Justizbehörde {sub} {f} [juristisch] adli merci
die Justizbehörde {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] adli makam
die Justizbehörde {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] adli merci
die Justizbehörden {sub} {pl} adli makamlar
die Justizbehörden {sub} {pl} adli merciler
der Justizdienst {sub} {m} adli hizmet
der Justizdienst {sub} {m} yargı hizmeti
die Justizfachangestellte {sub} {f} uzman yargı işleri çalışanı
der Justizfachangestellter {sub} {m} uzman yargı işleri çalışanı
der Justizfachangestellter {sub} {m} uzman adliye çalışanı
der Justizfachwirt {sub} {m} adliye işletmecisi
justizförmig {adj} yargıca
justizförmig {adj} yargı yoluyla
das Justizgebäude {sub} {n} adli bina
die Justizgewalt {sub} {f} yargı kuvveti
die Justizhauptsekretärin {sub} {f} yargı ana sekreteri
die Justizhoheit {sub} {f} [rechtswissenschaftlich] hukukun üstünlüğü
justiziabel {adj} yargılanabilir
justiziabel yargılanabilir
der Justiziar {sub} {m} bir kuruluşun hukuk işlerinden sorumlu kişi
die Justiziarin {sub} {f} bir kuruluşun hukuk işlerinden sorumlu bayan
die Justizie {sub} {f} [Justicie] hukuki davanın olağanüstü nedenlerle kesintiye uğraması
justizielle Rechte {sub} {pl} yargı hakları
justizielle Rechte {sub} {pl} adli haklar
der Justizinspektor {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] adli müfettiş
der Justizirrtum {sub} {m} [juristisch] adli hata
der Justizirrtum {sub} {m} [juristisch] adli yanılgı
der Justizirrtum {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] adli yanılgı
der Justizirrtum {sub} {m} [rechtswissenschaftlich] yanliş karar
der Justizirrtum {sub} {m} adli hata
die Justizirrtümer {sub} {pl} adli hatalar
das Justizjahr {sub} {n} adli yıl
die Justizkasse {sub} {f} adli kasa
der Justizminister {sub} {m} [eines Bundesstaates] eyalet Adalet Bakanı
der Justizminister {sub} {m} adalet bakanı
0.002s