Keine direkten Treffer gefunden für: Jemanden

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: Jemanden

Deutsch Türkisch
jemanden fest im Griff Haben {v} birinin hakkında kontrol sahibi olmak
jemanden seiner Freiheit berauben {v} birisinin özgürlüğünü kısıtlamak
jemanden freundlich aufnehmen {v} birini dostça kabul etmek
jemanden mit seinen Blicken verschlingen {v} birini bakışlarıyla yutmak
jemanden mit seinen Blicken zerfleischen {v} birini bakışlarıyla parçalamak
jemanden die Pest an den Hals wünschen [Verkehr] ah etmek
jemanden,etwas empfehlen {v} birine, bir şeye referans olmak
jemanden,etwas empfehlen {v} birini, bir şeyi tavsiye etmek
jemanden (irgendwohin) abschieben {v} {ugs.} birini kovmak
jemanden (gut) leiden können {v} birinden hoşlanmak
jemanden, etwas anglotzen {v} {ugs.} birini, bir şey dikizlemek
jemanden, etwas ausbaden müssen {v} birine, bir şeye katlanmak
jemanden, etwas herunterputzen {v} {ugs.} birisini, bir şeyi kritize etmek
jemanden, etwas höhnisch angrinsen {v} birine, bir şeye küҫümseyerek bakmak
jemanden, etwas in die Finger bekommen, kriegen {v} {ugs.} birini, bir şeyi yakalamak
jemanden, etwas in eine andere Richtung lenken {v} birini, bir şeyi başka tarafa yöneltmek
jemanden, etwas irgendwohin bringen {v} birini, bir şeyi bir yere götürmek
jemanden, etwas loslassen {v} birini, bir şeyi serbest bıraklak
jemanden, etwas lästern {v} birini, bir şeyi kötülemek
jemanden, etwas missbrauchen {v} birini, bir şeyi kötüye kullanmak
jemanden, etwas nicht verknusen können {v} {ugs.} birinden, bir şeyden hazetmemek
jemanden, etwas schonungslos zerreißen {v} [Kritik] birini, bir şeyi acımasızca kritize etmek
jemanden, etwas schwächen {v} birini, bir şeyi zayıflatmak
jemanden, etwas tolerieren {v} birini, bir şeyi tolere etmek
jemanden, etwas totfahren {v} birini, bir şeyi ciğneyerek öldürmek
jemanden, etwas unter die Lupe nehmen {v} [= beobachten] birini, bir şeyi incelemek
jemanden, etwas unterstützen {v} birini, bir şeyi desteklemek
jemanden, etwas verhohnepiepeln {v} {ugs.} birini, bir şeyi alaya almak
jemanden, etwas vor etwas bewahren {v} birini, bir şeyi bir şeyden korumak
jemanden, etwas wegschließen {v} birini, bir şeyi kilitlemek
jemanden, etwas werben {v} birinin, bir şeyin reklamını yapmak
jemanden, etwas wieder hinkriegen {v} {ugs.} birini, bir şeyi tekrar düzeltmek
jemanden, etwas wohlwollend betrachten {v} birini, bir şeyi iyi niyetle değerlendirmek
jemanden, etwas wütend anstarren {v} birini, bir şeyi öfkeyle dikizlemek
jemanden, etwas überfahren {v} birinin, bir şeyi taşıtla üzerinden geҫmek
jemanden abblitzen lassen {v} [ugs.: Korb] birisinin arkadaşlık teklifini reddetmek
jemanden abblitzen lassen {v} {ugs.} geri çevirmek
jemanden abblitzen lassen {v} {ugs.} reddetmek
jemanden abblocken {v} birini bloke etmek
jemanden abbringen von {v} birini …den,dan vazgeҫirmek
jemanden abchecken {v} {ugs.} birini sınamak
jemanden abfangen {v} birini yakalamak
jemanden abfinden {v} birine tazminat ödemek
jemanden abfragen {v} [abhören] birini sorguya ҫekmek
jemanden abfragen {v} [Schule] birine soru sormak
jemanden abfrühstücken {ugs.} birini bitirmek
jemanden abführen {v} birini götürmek
jemanden abgrundtief hassen {v} birinden son derece nefret etmek
jemanden abhalten von {v} birini …den,…dan alıkoymak
jemanden abholen {v} birini alıp gelmek
0.002s