18 direkte Treffer gefunden für: Irre


67 indirekte Treffer gefunden für: Irre

Deutsch Türkisch
die Irrenhäuser {sub} {pl} [veraltet oder ugs.] deli hastahaneleri
irre komisch {ugs.} müthiş komik
irre machen {v} delirtmek
irre werden {v} [Med.] çıldırmak
irre werden {v} kafası karışmak
irre werden {v} zihni karışmak
irre werden {v} çıldırmak
irre werden {v} şaşırmak
irreal {adj} gerçek dışı
irreal {adj} gerçek olmayan
irreal {adj} gerçekdışı
irreal {adj} gerçeksiz
irreal {adj} gerçeğe uymayan
irreal {adj} hakikate uymayan
irreal {adj} irreal
die Irrealität {sub} {f} gerçek dışılık
die Irredenta {sub} {f} [Politik] irredenta
der Irredentismus {sub} {m} irredantizm
irreduzibel {adj} indirgenmez
die Irreduzibilität {sub} {f} indirgenmezlik
irreführen {v} [betrügen] aldatmak
irreführen {v} [betrügen] yanıltmak
irreführen {v} aldatmak
irreführen {v} kandırmak
irreführen {v} yanlış yola sevk etmek
irreführen {v} yanlış yola şevketmek
irreführen {v} yanıltmak
irreführen {v} yolunu şaşırtmak
irreführend {adj} aldatıcı
irreführend {adj} yanıltıcı
irreführende Angaben {sub} {pl} yanıltıcı veriler
irreführende Antwort {sub} {f} yanıltıcı cevap
irreführende Beschreibung {sub} {f} yanıltıcı tarife
irreführende Darstellung {sub} {f} yanıltıcı sunum
irreführende Hoffnung {sub} {f} yanıltıcı umut
irreführende Werbung {sub} {f} aldatıcı reklam
irreführenderweise {adj} aldatıcı şekilde
irreführende, irreführender, irreführendes aldatıcı
irreführendes Markenzeichen {sub} {n} aldatıcı marka işareti
der Irreführer {sub} {m} aldatan
die Irreführung {sub} {f} aldatma
die Irreführung {sub} {f} kandınna
die Irreführung {sub} {f} kandırma
die Irreführung {sub} {f} yanıltmaca
die Irreführung {sub} {f} şaşırtmaca
irregeführt {adj} yanıltılmış
der Irregeführter {sub} {m} yanıltılan
irregehen {v} aldanmak
irregehen {v} yanlış yola sapmak
irregehen {v} yanılmak
irregehen {v} yolunu şaşırmak
entwirre [ich~] çitişiği çözüyorum
führt irre [er, sie, es~] yanıltıyor
das Geklirre {sub} {n} [von Geschirr] şakırtı
das Geklirre {sub} {n} [von Ketten etc.] şakırtı
das Geklirre {sub} {n} [von Waffen] patırtı kütürtü
kirre {adj} itaatli (insan)
kirre {adj} uysal (hayvan)
kirre {adj} yumuşak başlı
kirre [ugs.: zahm] evcil
leitet irre [er, sie, es~] yanılgıya sürüklüyor
die Pferdegeschirre {sub} {pl} at eğeri takımları
die Tongeschirre {sub} {pl} toprak kaplar
wenn ich mich nicht irre bildiğim kadarıyle
wenn ich mich nicht irre eğer yanılmıyorsam
wenn ich mich nicht irre yanılmıyorsam
wenn ich nicht irre eğer yanılmıyorsam
0.002s