2 direkte Treffer gefunden für: Grunde

Deutsch Türkisch
die Gründe {sub} {pl} nedenler
die Gründe {sub} {pl} sebepler

50 indirekte Treffer gefunden für: Grunde

Deutsch Türkisch
die Grundebene {sub} {f} taban düzeyi
grundehrlich {adj} temelden doğru
grundehrlich {adj} tamamen doğru
die Grundeigenschaft {sub} {f} temel özellik
die Grundeigenschaften {sub} {pl} temel özellikler
das Grundeigentum {sub} {n} arazi mülkiyeti
das Grundeigentum {sub} {n} sahipli arazi
das Grundeigentumsrecht {sub} {n} gayri menkul mülkiyet hakkı
die Grundeigentumsverhältnisse {sub} {pl} gayri menkul mülkiyet durumu
der Grundeigentümer {sub} {m} arazi sahibi
die Grundeigentümer {sub} {pl} arazi sahipleri
die Grundeigentümerin {sub} {f} arazi sahibi
die Grundeinheit {sub} {f} temel birim
das Grundeinkommen {sub} {n} temel gelir
die Grundeinrichtungen {sub} {f} temel tesisler
die Grundeinstellung {sub} {f} temel tavır
das Grundeis {sub} {n} taban buzu
die Grundel {sub} {f} dere kayabalığı
das Grundelement {sub} {n} ana eleman
Grundelement einer Tätigkeit {sub} {n} bir işin ana elemanı
die Grundelemente {sub} {pl} ana elemanlar
Grundenergiebedarf pro Person {sub} {m} kişi başına asgari enerji ihtiyacı
die Grundenergieressourcen {sub} {pl} asgari enerji kaynakları
die Grundentlastung {sub} {f} temel ihtiyaçları karşılama
die Grunderfordernis {sub} {f} temel gereklilik
die Grunderkrankung {sub} {f} esas hastalık
die Grunderkrankungen {sub} {pl} easas hastalıklar
der Grunderwerb {sub} {m} arazi satın alma
der Grunderwerb {sub} {m} toprak kazanma
die Grunderwerbsbescheinigung {sub} {f} gayri menkul alım belgesi
die Grunderwerbskosten {sub} {pl} gayri menkul alım masrafları
die Grunderwerbsteuer {sub} {f} arazi alım vergisi
die Grunderwerbsteuer {sub} {f} gayri menkul alım vergisi
die Grunderwerbung {sub} {f} gayri menkul alımı
das Grunderzeugnis {sub} {n} ana ürün
die Grunderziehung {sub} {f} temel eğitim
Gründe anführen {v} sebepleri saymak
Gründe angeben {v} nedenleri söylemek
Gründe für die Vertragsaufhebung {sub} {pl} anlaşma bozulma nedenleri
Gründe gegen etwas vorbringen {sub} {pl} bir şeye karşı sebep göstermek
Gründe vorbringen {v} nedenler öne sürmek
der Gründeldruck {sub} {m} geniş yüzey basıncı
gründeln {v} (su hayvanları) yiyecek bulmak için suya dalmak
gründen {v} [sich auf etw ~: figürlich] bir şeye dayanmak
gründen {v} kurmak
gründen {v} temel atmak
gründen {v} tesis etmek
gründend {adj} kuran
gründend {adj} tesis eden
der Gründer {sub} {m} [eines Trusts, eines Ortes] kurucu
0.003s