6 direkte Treffer gefunden für: Güte


77 indirekte Treffer gefunden für: Güte

Deutsch Türkisch
guter Glaube {sub} {m} iyi niyet
guter Glaube {sub} {m} iyi inanç
gute, guter, gutes iyi
gute, schlechte Entscheidung {sub} {f} iyi, kötü karar
gute Absichten haben {v} iyi niyetler beslemek
gute Adresse {sub} {f} iyi adres
gute Allgemeinbildung {sub} {f} iyi genel kültür sahibi olmak
Gute an der {sub} {n} bunun iyi tarafı…
gute Anstrengung {sub} {f} iyi çaba
gute Arbeit {sub} {f} iyi
gute Arbeit leisten {sub} {f} verimli yapmak
Gute Arbeit! güzel iş!
Gute Arbeit, Mädels iyi kızlar!
gute Arbeit {sub} {f} iyi
gute Arbeitsmoral zeigen {v} iyi çalışma ahlakı olmak
gute Augen {v} iyi gözler
gute Augen {v} iyi gören gözler
gute Augen haben {v} iyi gözleri olmak
gute Augen haben {v} gözleri iyi görmek
gute Aussicht {sub} {f} iyi beklenti
gute Aussichten {sub} {pl} iyi beklentiler
gute Aussichten auf etwas haben {v} bir şey hakkında iyi şeyler beklemek
gute Aussichten haben gerçekleştirme ihtimali yüksek olmak
gute Besserung! acil şifalar!
gute Besserung! geçmiş olsun!
gute Beziehungen aufrechterhalten {v} iyi ilişkileri korumak
gute Beziehungen haben {v} iyi ilişkileri olmak
gute Bildung {sub} {f} iyi eğitim
gute Chance {sub} {f} iyi şans
gute Deutschkenntnisse haben {v} iyi Almanca bilgisi olmak
gute Dienste {sub} {pl} iyi hizmetler
gute drei Stunden enaz üç saat
gute Durchschnittsqualität {sub} {f} ortalama iyi kalite
gute Eigenschaft {sub} {f} iyi özellik
gute eine Woche {sub} {f} enaz bir hafta
gute Einkaufsmöglichkeiten {sub} {pl} iyi alış veriş olanakları
gute Einschätzung {sub} {f} iyi tahmin
gute Einstellung {sub} {f} [Verhalten] iyi tutum
gute Einstellung {sub} {f} med. doğru ayarlama [ilaç dozu v.s.]
gute Einstellung {sub} {f} [Technik] med. iyi ayarlama [ilaç dozu v.s.]
gute Englischkenntnisse {sub} {f} kiyi İngilizve bilgileri
gute Erfahrungen {sub} {pl} iyi tecrübeler
gute Ergebnisse erreichen {v} iyi sonuçlar elde etmek
gute Ergebnisse vorweisen {v} iyi sonuçlar ortaya koymak
gute ergonomische Regeln anwenden {v} iyi ergonomik kurallar uygulamak
Gute Erholung! Iyi istirahatler!
gute Ernte {sub} {f} iyi hasat
gute Ernte liefern {v} iyi hasat vermek
gute Erziehung {sub} {f} iyi terbiye etme
gute Fahrt! iyi yolculuklar!
gute Fee {sub} {f} iyilik meleği
alles Gute esen kalın
alles Gute her şey gönlünüzce olsun
alles Gute her şey iyi olsun
Auf Wiedersehen und alles Gute Allahaısmarladık ve her şey güzel olsun
die Auswuchtgüte {sub} {f} denge kalitesi
die Bestandsgüte {sub} {f} malın kalitesi
die Bestandsgüte {sub} {f} ürün kalitesi
die Betongüte {sub} {f} beton kalitesi
die Bildgüte {sub} {f} resim kalitesi
definierte Oberflächengüte {sub} {f} belirlenen yüzey düzgünlüğü
die Dienstgüte {sub} {f} hizmet kalitesi
durchschnittliche Güte {sub} {f} standart kalite
ein Vorschlag zur Güte barış önerisi
ein Vorschlag zur Güte uzlaşma önerisi
Einstufung der Reifengüte {sub} {f} tekerlek kalitesini saptama
die Feinschneidgüte {sub} {f} ince kesme kalitesi
die Fertigungsgüte {sub} {f} işlem kalitesi
die Funktionsgüte {sub} {f} fonksiyon kalitesi
gleichmäßige Werkstoffgüte {sub} {f} homojen kalite
gleichmäßige Werkstoffgüte {sub} {f} yeknesak malzeme kalitesi
die Handelsgüte {sub} {f} ticaret mamulü
Handelsware mittlerer Art und Güte standart kaliteli ticaret malı
die Herzengüte {sub} {f} kalplilik
die Herzengüte {sub} {f} şefkat
die Herzensgüte {sub} {f} iyi kalplilik
hohe Wiedergabegüte {sub} {f} yüksek sunum kalitesi
0.003s