8 direkte Treffer gefunden für: Formel


50 indirekte Treffer gefunden für: Formel

Deutsch Türkisch
Formel 1 {sub} {f} [F1] formula 1 (araba yarışı)
die Formel-1 {sub} {f} formüla 1
Formel-1 -Rennen {sub} {n} formüla 1 yarışı
Formel-1 -Wagen {sub} {m} formüla 1 arabası
die Formelauswertung {sub} {f} formül değerlendirmesi
das Formelbuch {sub} {n} formül kitabı
das Formelbuch {sub} {n} formüler
formelhaft {adj} [= floskelhaft] kalıplaşmış
formelhaft {adj} kalıplaşmış
formelhaft {adj} monoton
formelhaft {adj} çok kullanılan
formelhaft [als Formel] formüllü
formelhafte Redensart {sub} {f} deyim
formelhafte Redensart {sub} {f} deyiş
die Formelhaftigkeit {sub} {f} [= formelhafte Art] kalıplaşmışlık
die Formelhaftigkeit {sub} {f} [einer Wendung] çok kullanılırlık
der Formelinterpreter {sub} {m} formül tefsirci
formell {adj} [feierlich] resmi
formell {adj} biçimsel
formell {adj} fazla kuralcı kişi
formell {adj} görgü kurallarına uygun
formell {adj} resmen
formell {adj} sadece görünüşte olan
formell {adj} sıkıcı kimse
formell {adj} örgün
formell {adj} şekli
formelle Buchprüfung {sub} {f} fiziki denetim
formelle Buchprüfung {sub} {f} kayıt denetimi
formelle Buchprüfung {sub} {f} maddi denetim
formelle Erziehung {sub} {f} [pädagogisch] örgün eğitim
formelle Erziehung {sub} {f} örgün eğitim
formelle Kleidung {sub} {f} resmi giyim
formelle Operation {sub} {f} soyut işlemler
formelle Rechtskraft {sub} {f} biçimsel hüküm
Formelle Rechtskraft {sub} {f} kesin hüküm
Formelle Rechtskraft {sub} {f} şekli hüküm
formelle Verfassung {sub} {f} biçimsel anayasa
Formelle Verfassung {sub} {f} şekli anayasa
formeller {adj} daha resmi
formeller und offensichtlicher Mangel usulde ve bariz kusur
formelles Lohnabkommen {sub} {n} resmi ücret anlaşması
Formelles Recht {sub} {n} [rechtswissenschaftlich] şekli hukuk
formelles Recht {sub} {n} şekli hukuk
formellste {adj} en resmi
die Formeln {sub} {pl} formüller
die Formelsammlung {sub} {f} formül kitabı
Formelsammlung und Vergleichstabellen für die Plasmaphysik plazma fiziği için formül kitabı ve karşılaştırmalı çizelgeler
die Formelsammlungen {sub} {pl} formül kitapları
die Formelsprache {sub} {f} formül dili
der Formelumsatz {sub} {m} formül dönüştürme
0.002s